00:00 Số lượt truy cập: 1585152

Bà Liên ở Nam Định hỏi: Trồng hành lá vào vụ hè thường bị sâu hại nặng, xin hỏi cách phòng và điều trị?. 

Được đăng : 06/09/2021

 

Trả lời:

Trồng hành lá vào mùa hề là trồng trái vụ, khi thu hoạch bán được giá cao; tuy nhiên hành sẽ bị nhiều loại sâu bệnh phá hoại, cách phòng và điều trị như sau:

1.SÂU HẠI.

- Sâu xanh da láng.

 Bướm hoạt động mạnh vào ban đêm, trứng đẻ trên lá. Sâu non đục lỗ nhỏ chui vào bên trong ăn phần xanh của lá, sâu gây hại nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ít mưa.

 Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, sử dụng một trong các loại thuốc để phòng trừ:

Emamectin benzoate(Dylan 2EC, Proclaim 1.9 EC), Emamectin benzoate + Petroleum oil (Comda 250EC).

Phun theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

-            Sâu keo.

 Trứng đẻ thành ổ lớn ở mặt dưới, các lá của cây ký chủ.

 Sâu non mới nở màu xanh sáng dài khoảng 1mm và đầu tương đối lớn.  Sâu keo ăn toàn bộ thịt lá hành.

 Biện pháp phòng trừ: 

 Phát quang các lùm cây và làm cỏ sạch xung quanh vườn ruộng,
luân canh đất khô, đất ngập nước để diệt nhộng.Cầy ải phơi nhộng lên mặt đất, làm mồi cho chim và các loại thiên địch khác.

- Biện pháp hóa học: Dùng một số các loại thuốc sâu thông thường, được phép phun lúc sâu non mới nở như: Sheppa, Proclaim 1.9 EC phun theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

2. BỆNH HẠI .

 

Bệnh đốm vòng.

Bệnh phát triển và gây hại mạnh trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ từ 20 - 30oC.
- Nấm bệnh có thể tồn tại ở những tàn dư cây bệnh, bào tử sẽ phát tán theo gió và nước bắn lên lá.

 
Biện pháp phòng trừ:

  Làm đất kỹ, trồng mật độ vừa phải. 

Sử dụng một số loại thuốc để phòng trừ: Score 250EC; Bellkute 40 WP. Sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.

-            Bệnh thối trắng.

 Bệnh gây hại ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây.

 Khi trời mưa lớn hoặc đất ẩm ướt và nhiệt độ đất từ 10-24oC thích hợp cho nấm bệnh phát triển.

 Biện pháp phòng trừ: 

Nên luân canh với cây trồng khác. thu dọn sạch tàn dư cây bệnh để tiêu hủy sau khi thu hoạch. 

Sử dụng chế phẩmTrichoderma để phun phòng trước khi trồng hoặc phun phòng định kỳ cho cây.

Lê Khôi