00:00 Số lượt truy cập: 1666496

Bà Nghĩa ở Nam Định hỏi: Tôi đang băn khoăn chọn để trồng loại chuối nào trong 3 giống chuối: Chuối tây cao Thái lan, chuối tây lùn Thái Lan và giống chuối tây mốc?. Xin hỏi nên chọn giống chuối nào để trồng ở Nam Định?. 

Được đăng : 02/10/2021

watermarkchuoitayphattriennongdelaodao000620210414202140012

Trả lời: Mỗi giống chuối có đặc điểm khác nhau, sau đay xin giới thiệu 3 giống chuối.

1.     Giống chuối tây cao Thái Lan:

       Cây chuối thái lan trồng sau 12 tháng là cho thu quả ,và sau 5 –  7 năm mới phải trồng lại nên hiệu quả kinh tế rất cao.  Cây Chuối Thái Lan giống đang được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ , với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao , chất lượng ổn định .

*  Yêu cầu về đất đai

Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tối thiểu từ 75 Cm trở lên, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Đất có tầng canh tác mỏng, nhiều cát, nghèo chất hữu cơ hoặc nhiễm mặn cây chuối sinh trưởng kém. Cây chuối có thể chịu được độ pH đất trong khoảng từ 5.0-7.0. Thích hợp PH từ 6,0 – 6,5. 

*  Yêu cầu về điều kiện khí hậu

Cây chuối sinh trưởng tốt nhất ở những nơi ấm và ẩm, với sự phân bố đều về lượng mưa trong năm. Nhiệt độ từ 15-350C. Tốt nhất từ 25 – 30 0 C. Thích hợp nơi ít gió to, bão vì cây hay bị rách lá, đổ gẫy.

2. Giống chuối tây lùn Thái Lan

Cây chuối tây lùn Thái Lan có thân to mập, xanh thẫm và bóng hơn hẳn các loại chuối khác.

*  Yêu cầu về đất đai

Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tối thiểu từ 75 Cm trở lên, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Đất có tầng canh tác mỏng, nhiều cát, nghèo chất hữu cơ hoặc nhiễm mặn cây chuối sinh trưởng kém. Cây chuối có thể chịu được độ pH đất trong khoảng từ 5.0-7.0. Thích hợp PH từ 6,0 – 6,5. 

*  Yêu cầu về điều kiện khí hậu

Cây chuối sinh trưởng tốt nhất ở những nơi ấm và ẩm, với sự phân bố đều về lượng mưa trong năm. Nhiệt độ từ 15-350C. Tốt nhất từ 25 – 30 0 C. Thích hợp nơi ít gió to, bão vì cây hay bị rách lá, đổ gẫy.

3. Giống chuối mốc.

*  Yêu cầu về đất đai

Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Trên đất có tầng canh tác mỏng, nhiều cát, nghèo chất hữu cơ hoặc nhiễm mặn cây chuối sinh trưởng kém hơn cho dù bón phân và tưới nước nhiều hơn. Đất trồng chuối nên có lớp đất mặt dày quá 0.75 m để rễ phát triển, hàm lượng sét và khả năng trao đổi cation trung bình khá. Cây chuối có thể chịu được độ pH đất trong khoảng từ 5.0-7.0. Nếu đất chua quá hoặc kiềm quá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả, không ngọt và không thơm. 

*  Yêu cầu về điều kiện khí hậu

Cây chuối sinh trưởng tốt nhất ở những nơi ấm và ẩm, với sự phân bố đều về lượng mưa trong năm. Nhiệt độ lý tưởng trong khoảng từ 15-350C. Trừ khi điều kiện tưới nước tốt, lượng mưa không ít hơn 100 mm/tháng. Mặt khác, cũng nên tránh trồng chuối ở những nơi hay xảy ra ngập lụt. Để cây chuối sinh trưởng thuận lợi, lượng mưa hàng tháng cần phân bổ đều và khoảng 200-220 mm/tháng. 

Vì chuối là cây thân thảo, không có mô gỗ nên rất mẫn cảm với gió mạnh. Vì vậy, những nơi có gió bão to cũng nên tránh.

Ngoài ra, thời vụ trồng chuối cũng nên điều chỉnh tuỳ theo mùa vụ. Không nên trồng chuối muộn hơn 6 tuần trước khi mùa khô bắt đầu, hoặc tránh thời gian thu hoạch trùng với thời kỳ gió bão.

*Yêu cầu dinh dưỡng

– Đạm: Đạm ảnh hưởng đến việc phân hoá mầm hoa nhất là việc hình thành hoa cái. Thiếu đạm lá chuối mỏng, tốc độ ra lá chậm, nải ít quả, buồng ít nải. Nếu bón đủ đạm cây ra hoa sớm hơn từ 1-2 tháng, năng suất tăng từ 5-20%.

– Kali: Chứa nhiều trong thân giả, thân ngầm, vỏ quả và nhiều nhất ở các đỉnh sinh trưởng. Kali có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và phẩm chất quả chuối.

– Lân: Bón đủ lân lá cứng, chống được nấm bệnh, lân giúp cho sự phát triển của rễ.

– Can xi: Nếu thiếu can xi lá bị đốm vàng, phiến lá nhỏ, sức chống bệnh kém. 

Vậy sau khi nghiên cứu độc giả thấy giống chuối nào phù hợp sẽ lựa chọn để trồng sẽ mang lại hiệu quả cao.

Lê Khôi