00:00 Số lượt truy cập: 2149912

Bà Thanh ở Sóc Trăng hỏi: Hiện nay ở Việt Nam thường trồng những giống mía nào?. 

Được đăng : 01/11/2021

 

Trả lời: Có 8 giống mía đã khảo nghiệm như sau:

1. Giống ROC 22

Thời gian thu hoạch từ 328 – 345 ngày, vụ mía gốc 315 – 330 ngày. Mía đẻ nhánh khoẻ, tái sinh gốc tốt; Năng suất mía cây từ 100 – 120 tấn/ha; hàm lượng đường CCS từ 12 – 16%. Chịu hạn tốt, cứng cây, ít nhiễm bệnh thối đỏ ngọn… ROC22 thích ứng rộng trên nhiều loại đất khác nhau tại vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên như đất cát, phù sa, đất đỏ vàng, đất đen.

2. Giống K95-156 (PL 310 x U-thong 1)

Thân cây to, đồng đều, đẻ nhánh khoẻ, tốc độ vươn lóng nhanh, có khả năng chống chịu sâu đục thân, bệnh than; chịu hạn tốt, không bị đổ ngã, lưu gốc tốt. Năng suất có thể đạt 100 tấn/ha. Hàm lượng đường cao, CCS đạt 10 – 13%. Trồng được nhiều loại đất khác nhau, thích hợp vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

3. Giống K88-200 (ROC1 x CP63-588)

Thân cây to, tốc độ vươn lóng chậm giai đoạn đầu, giai đoạn sau nhanh, kháng sâu bệnh, khả năng lưu gốc tốt. Là giống chín muộn, chữ đường CCS đạt 10 – 12%. Trồng được nhiều loại đất khác nhau, thích hợp vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

4 .Giống KK2 (K85-2 x K88-200)

Thân cây trung bình, đẻ nhánh khỏe, tốc độ vươn lóng mạnh, khả năng tái sinh gốc tốt. Thích ứng trên vùng đất cao, chịu hạn tốt. Năng suất thâm canh có thể đạt 80 – 100 tấn/ha; CCS trung bình đạt 12 – 13%. Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất ở vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

5. Giống LK92-11 (K84-200 x Ehaew)

Thân cây trung bình, đều cây, đẻ nhánh mạnh, giống mía mía chín trung bình, hàm lượng đường cao CCS đạt 11-12%. Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất ở vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

6. Giống K95-84 (K90-79 x K84-200)

Thân cây to, mọc mầm khoẻ, đẻ nhánh nhiều, kháng sâu bệnh hại, lưu gốc tốt. Năng suất mía cao, năng xuất đạt 130 tấn/ha, hàm lượng đường đạt 12 -13%. Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất ở vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

7. Giống K88-92 (U-Thong 1 x PL 310)

Thân cây to, đẻ nhánh tốt, tốc độ vươn lóng nhanh, kháng sâu bệnh, không trỗ cờ, khả năng lưu gốc tốt. Năng suất mía cây đạt trên 140 tấn/ha. Là giống mía chín muộn, có hàm lượng đường đạt trên 11%. Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất ở vùng đất có độ phì cao, thâm canh cao và chủ động nước tưới.

8. Giống K88-65

Thân cây rất to, thẳng, có màu xanh vàng, là giống mía, đẻ nhánh tập trung, ít trỗ cờ. Khả năng tái sinh tốt. Thời gian thu hoạch 12 tháng. Năng suất trên 150 tấn/ha; chữ đường CCS từ 10 – 11%.Thích hợp trồng thâm canh cao.

Lê Khôi