00:00 Số lượt truy cập: 1875956

Bà Thiệu ở Phú Thọ hỏi: Cách bón phân cho bưởi diễn hợp lý? 

Được đăng : 26/06/2021

 

Trả lời:

1. Sử dụngPhân chuồng 

Phân chuồng hữu cơ là phân có ảnh hưởng quan trọng đến độ ngọt của bưởi, Tùy theo độ tuổi của cây điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Khi cây 8 năm tuổi, bón 100kg/năm phân chuồng hoai mục cho cây, kết hợp phối trộn Trichoderma bón thêm 7 kg vôi bột và lân supe. Bón vào thời điểm sau khi thu hoạch. Đây là thời điểm thích hợp cần bổ sung kịp thời để cung ứng được nguồn dinh dưỡng cho cây trồng.

Cách bón: Đào rãnh xung quanh tán cây rãnh rộng 30 cm, sâu 25 cm, bón xong lấp kín đất

Lưu ý chỉ được bón “một trong hai”, “một trong hai” có nghĩa như thế nào? Đó chính là nếu bón vôi bột thì hãy thôi bón Tricoderma và ngược lại.

2.     Sử dụng phân hóa học

Tùy vào độ tuổi của cây trồng điều chỉnh lượng phân bón phù hợp. Thường dùng NPK: 20-20-20 +TE, chia thành 4 đợt để bón phân cho cây, với số lượng phân có thể bằng nhau:

+ Đợt 1: Trước khi cây ra hoa khoảng 3 tuần.

+ Đợt 2: Sau khi cây đậu quả 2 tuần đã đậu quả.

+ Đợt 3: Sau đợt 2 từ 1tháng.

+ Đợt 4: Trước khi thu hoạch 2 tháng.

 Tỷ lệ NPK thay đổi: bón đợt đầu nặng N, ít P, K; sau giảm N tăng K.

Các giai đoạn phát triển của cây có thể sử dụng thêm các chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng như: Giảm rụng trái non dùng 4-CPA-Na, tăng kích thước quả CPPU-KT 30, các chất hữu cơ như: bột rong biển, Acid Fulvic cho cây trồng.

Ngoài ra không chỉ bón các loại phân với liều lượng thích hợp, mà quan tâm chăm sóc nước tưới, điều kiện môi trường, tình hình và diễn biến dịch hại… bởi vậy cần phải nguồn giống bưởi diễn, quy trình kỹ thuật canh tác để đạt được năng suất cao, chất lượng tốt.

Lê Khôi