00:00 Số lượt truy cập: 2701669

Bạn đọc Đỗ Văn Hải - ở tỉnh Đồng Nai hỏi: Xin chuyên gia cho hỏi, khí hậu ở tỉnh Đồng Nai có trồng được cây ca cao hay không? 

Được đăng : 21/03/2023

caycacao1

 Trả lời: Cây ca cao hiện nay là cây được phát triển trồng rất nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ và vùng Tây Nguyên, vì nó là cây có giá trị kinh tế cao: và như vây, chắc chắn ở tỉnh Đồng Nai cũng trồng được cây ca cao. Cây cao cao rất dễ trồng, nó ưa khí hậu mà  nhiệt độ trung bình 25oC, ẩm độ trung bình khoảng 85% và lượng mưa trung bình khoảng 1.500mm/năm. Ở vùng có mùa khô kéo dài không quá 3 tháng người ta trồng được rồi; như vậy, nếu ở vùng khán giả hỏi mà có các điều kiện như trên thì chắc chắn trồng được cây ca cao.

Khi trồng ca cao chúng ta  chỉ cần lưu ý: Cây cao cao ưa tán xạ, không ưa nắng trực tiếp, chỉ ưa 50 – 60% ánh nắng trực tiếp thôi, cho nên chúng ta có thể trồng nó được dưới tán cây che bóng hoặc dưới tán cây ăn quả to lớn, cây vẫn sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao.

Phạm Nghiêu