00:00 Số lượt truy cập: 2424814

Bạn Trần Đức Bường - ở Gia Lai hỏi: Cách phòng trị bệnh Khảm lá sắn 

Được đăng : 24/08/2022

benhkhamlasan21

Hình minh họa

Trả lời: Khảm lá sắn là một bệnh; Để ngăn ngừa và phòng được bệnh này thì khâu đầu tiên trong kỹ thuật trồng trọt đó là khâu chọn giống; tức là, chúng ta phải chọn giống sạch bệnh, giống phải được lấy từ cây (hom) không mang bệnh; Như vậy, những vườn sắn đã có bệnh (hom giống đã có bệnh) thì không nên lấy làm giống để đem đi trồng; Với những hom giống đã bị nhiễm bệnh rồi, mà chúng ta vẫn đưa đi trồng thì chắc chắn những cây sắn đó khi phát triển sẽ mắc bệnh, chứ không có cách nào khác được; cho nên, khâu đầu tiên và hết sức quan trọng, đặc biệt quan trọng đó là khâu chọn giống; nếu, từ bước đầu tiên là chọn giống, mà chúng ta không kiểm soát, chỉ lơ là một chút thôi, thì hậu quả chắc là không nhỏ; bởi vì, bệnh Khảm sắn là một bệnh lay lan rất nhanh, đây là một bệnh và thậm chí nó có thể trở thành một vùng bệnh.

Thứ hai: khi chúng ta trồng, thì phải kiểm soát được môi giới truyền bệnh (có thể từ trong đất, nguồn nước tưới,…; vì nó là bệnh; do vậy, không tự nó lây từ cây bệnh sang cây khoẻ được; cho nên, 2 khâu này là các khâu quan trọng nhất. Nếu chúng ta kiểm soát được 2 khâu này thì chắc chắn bệnh Khảm lá sắn sẽ dừng lại và chúng ta có thể kiểm soát được vùng bệnh./.

Phạm Nghiêu