00:00 Số lượt truy cập: 1006619
Nông dân sản xuất giỏi

Kỹ sư bỏ về quê nuôi giun quế làm giàu

Là một kỹ sư đang làm việc cho một dự án về môi trường của Australia với múc lương 1,5 nghìn USD, chàng trai Bùi Sỹ Tuyến, tổ 24, khu 2B phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bỏ về quê nuôi giun quế khiến cho nhiều người xem anh như thằng gàn, thằng dở.


< 1 2