00:00 Số lượt truy cập: 1875920

Ông Đại ở Lập Thạch Vĩnh Phúc hỏi: Muốn xử lý cho bưởi, cam, chanh ra hoa, đậu quả bàng cách nào? 

Được đăng : 22/06/2021

 

 

Trả lời:

 Hiện nay có nhiều cách xử lý cho cây có múi ra hoa ,đậu quả, đặc biệt là ra ha trái vụ bằng hóa chất Paclobutrazol 20WP, Thio Urea.

Sử dụng Paclobutrazol 20% để kích thích ra hoa theo một trong hai cách:

1. Tưới Paclobutrazol xung quanh gốc:

Liều dùng là 2,5gam - 5gam/m đường kính tán cây (tùy theo tuổi của cây và đường kính của cây, tăng liều lượng). Hòa với nồng độ 1-2g/4 – 5 lít nước sạch.

2.     Phun  lên lá: nồng độ 1000-2000ppm (tương đương 10 - 20g/10 lít nước) cũng có khả năng giúp kích thích cây có múi ra hoa.

- Giữ ẩm cho cây trong khoảng 20 - 30 ngày, sau đó phun MKP (KH2PO4) với nồng độ 50 - 100g/10 lít nước sẽ giúp cây ra hoa đạt tỷ lệ cao.

- Sau khi phun MKP tiến hành xiết nước trong vòng 7 - 10 ngày để cây phân hóa mầm hoa.

- Sau thời gian xiết nước tiến hành tưới nước trở lại (tưới đẫm) hằng ngày và phun Thiourea ở nồng độ 0,1% (10g/10 lít nước) đối với cây chanh, 0,3% (30g/10 lít nước) đối với bưởi 5 roi để giúp cây ra hoa đạt tỷ lệ cao.

- Khi cây ra hoa, để tăng tỷ lệ đậu quả có thể phun Solubor (hoặc Canxi Bo loại không có đạm) theo nồng độ 0,25g/10 lít nước để tăng tỷ lệ đậu quả cho cây có múi.

- Sau khi cây có múi đậu quả non tiến hành chăm sóc và bón phân để nuôi quả, có thể lựa chọn phân NPK chuyên dùng nuôi quả hoặc phân NPK có tỷ lệ 1:1:1 (VD: NPK 16.16.16).

Lưu ý khi xử lý ra hoa cho cây có múi bằng hóa chất: 

- Việc sử dụng hóa chất để xử lý ra hoa cho cây có múi nên cẩn thận vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, vì vậy hãy thử một vài cây trong vườn ở nồng độ thấp đến cao để rút kinh nghiệm, để quyết định sử dụng toàn bộ khu vườn.

- Trước khi chuẩn bị cho cây ra hoa phải tiến hành chăm sóc cây khỏe mạnh và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là Lân và Kali.

T. Khuyên