00:00 Số lượt truy cập: 1666479

Ông Đáp ở Ninh Thuận hỏi: Ruộng nho nhà tôi đã trồng và thu hoạch được 4 năm rồi, đã thực hiện sản xuất nho theo hướng Vietgap. Bây giờ muốn chứng nhận sản phẩm nho hữu cơ có được không? và cần phải tiến hành thế nào? 

Được đăng : 05/10/2021

 

Trả lời:

Việc trồng nho theo tiêu chuẩn hữu cơ (Organnic) là phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, tiêu chí, theo đúng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với cây nho.

Để triển khai trồng nho được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ (Organnic), người trồng nho phải được đào tạo, tư vấn về quy trình sản xuất nho theo tiêu chuẩn hữu cơ (Organnic); sau đó tiến hành tổ chức sản xuất và chấp hành thực hiện đúng đủ các quy định trong quy trình sản xuất nho hữu cơ (Organnic).

Được tổ chức chứng nhận kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ (Organnic).

Những năm trước đây gia đình tiến hành trồng nho theo hướng Vietgap, đó mới dừng lại ở việc thực hiện sản xuất theo hướng Vietgap, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Vietgap; như vậy sản phẩm khi thu hoạch chưa đủ điều kiện pháp lý để gọi là sản phẩm nho Vietgap; chỉ khi nào được cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn Vietgap thì mới đầy đủ.

Bây giờ gia đình mong muốn thực hiện sản xuất nho tiêu chuẩn hữu cơ để được cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm nho hữu cơ là hướng đi đúng đắn đang được khuyến khích.

Những điều kiện bắt buộc phải có đó là:

Đất sạch, không nhiễm các kim loại độc hại, khí độc hại theo quy định và phải nằm trong vùng quy hoạch sản xuất.

Có nguồn giống phù hợp với quy định của quy trình sản xuất hữu cơ (giống thuần) không dùng giống biến đổi gien.

Có nguồn nước tưới sạch, hợp vệ sinh.

Thực hiện trồng, chăm sóc, thu hoạch theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà nước về sản xuất nho hữu cơ. Trong quá trình chăm sóc cần sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hữu cơ……; không dùng các loại khác ngoài quy định.

Được tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Để biết thêm chi tiết xin truy cập đọc, xem:Thông tư số 16/2019/TT-BNN ngày 01/11/2019 hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

Lê Khôi