00:00 Số lượt truy cập: 2520076

Ông Phạm Văn Long - tỉnh Ninh Bình - hỏi: Nếu ở đất bãi ven sông, khi trồng cây Gai có cần phải lên luống hay không? Nếu cần thì lên luống kích thước như thế nào? 

Được đăng : 05/05/2022

        kythuattrongcaygaixanh4

        Trả lời:

Khi ta trồng Gai, mục tiêu lên luống là để thoát nước chống ngập úng cho ruộng Gai. Cây gai là cây rất ưa độ ẩm, nhưng lại không chịu được úng; cho nên, trồng Gai trong điều kiện đất bãi ven sông, nếu đất bãi không có khả năng ngập úng thì không nhất thiết phải lên luống, mà chỉ cần làm rãnh thoát nước giáp ven chân đê.

        Trong điều kiện cần phải lên luống, bà con nên lên luống rộng 1,2m, cao 20 - 30cm; trồng cây khoảng cách hàng cách hàng 80cm, cây cách cây 50cm.

        Chúc ông và bà con thành công./.

Phạm Nghiêu