00:00 Số lượt truy cập: 1193363

Ông Thảo ở Nam định hỏi: Khi nuôi ốc nhồi đen có nên nuôi ghép các loại cá chung 1 ao không?. 

Được đăng : 28/07/2020

Trả lời:

1.     Ao nuôi ốc nhồi đen cần có nhiều bèo, rau để tạo bóng mát, chỗ trú ẩn cho ốc với mật độ tương đối dầy, nên không phù hợp với các loại cá trắng như: trắm, chép, trôi, mè….

2.     Nếu thả cá trê, cá chim trắng nước ngọt trong ao nuôi ốc nhồi đen, 2 loại cá này sẽ ăn ốc nhồi nhỏ, và trứng ốc nếu đẻ sát mép nước.

3.      Nên thả ghép cá rô đồng khi nuôi ốc nhồi đen trong ao để tăng hiệu quả trên cùng 1 diện tích.

4.     Dùng Cỡ cá giống: 300 - 500 con/kg, cá khỏe mạnh, cá không bị xây xát mất nhớt. Mật độ nuôi 5 con/ m2 nơi có thức ăn đủ, nước tốt, nuôi tốt mật độ nuôi 20 - 30 - 50con/ m2,thả ốc nhồi đen mật độ khoảng 100 con/m2 .

5.     Thường xuyên kiểm tra nước trong ao cần đảm bảo ao luôn có nước sạch, không ô nhiễm, bố trí trong ao có những khỏng trống không có bèo hoặc rau để tăng cường ánh sáng cũng như ô xi hòa tan trong nước đẩm bảo cho cá và ốc cùng nhau sinh sống và phát triển tốt.

P. Loan