00:00 Số lượt truy cập: 2665380
Tin tức - Sự kiện

Kon Tum ứng dụng công nghệ cao phất triển nông nghiệp bền vững

Với lợi thế khí hậu, đất đai sẵn có, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Kon Tum đang triển khai mạnh các biện pháp để phát triển bền vững ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay đã bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ. Từ một tỉnh có nền nông nghiệp lạc hậu, chỉ sản xuất các cây trồng đơn thuần với diện tích manh mún, nhỏ lẻ, đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.


<< < 573 574 575