00:00 Số lượt truy cập: 1050530

Hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng bị thu hồi đất 

Được đăng : 03/11/2016


 Từ nay đến năm 2010 Hà Nội sẽ còn phải thu hồi khoảng 7.000 ha đất nông nghiệp; do vậy sẽ có tới 20 vạn người làm nông nghiệp phải chuyển đổi việc làm.Trước thực tế này, sắp tới UBND TP Hà Nội sẽ ban hành Quy chế hỗ trợ, đào tạo nghề cho các đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp để bảo đảm đời sống cho người lao động.

T.L  
Theo Báo NNVN