Philippin: Nuôi ghép cá rô phi và tôm đem lại hiệu quả cao 

Được đăng : 03/11/2016
Người nuôi cá ở tỉnh Ifigao, Philippin, đã tìm ra một phương án mới để tăng thu nhập cho mình. Các hợp tác xã nuôi cá địa phương tin rằng họ có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình thông qua nuôi ghép cá rô phi và tôm.


Anh Dario Blance, một nông dân ở Ifugao cho biết, trên thực tế, các hợp tác xã nuôi cá đã thu được kết quả khả quan từ việc nuôi ghép cá rô phi với tôm trong các ao nuôi cá của họ, và điều này đã thu hút số lượng ngày một tăng những người nuôi tham gia vào hoạt động nuôi ghép này.

Sau vụ thu hoạch thành công đầu tiên, anh Blance cho biết, số lượng người nuôi cá rô phi cùng với tôm đã tăng lên do giá trị cao của tôm. Ngoài ra, một người nuôi cá đã thu hoạch được 300 kg tôm với kích cỡ 12 con/kg từ ao nuôi ghép với cá rô phi có diện tích 600 m2, sau khi thả vào ao 2.500 con tôm giống.

Mặc dù tỷ lệ chết vẫn cao, nhưng Phòng Môi trường và Nguồn lợi tự nhiên và các hợp tác xã của tỉnh này đang nỗ lực đưa Ifugao trở thành nhà cung cấp tôm chính ở Cordillera.

Thời gian thu hoạch cả cá rô phi và tôm sẽ mất 5 tháng, nhưng tôm phải được thả trước cá rô phi 2 tuần.

Nuôi ghép tôm đang được tiến hành ở nhiều nước như Thái Lan, Việt Nam, Mêhicô, Mỹ, Ecuađo, Pêru và nhiều khu vực khác của Philippin và phương pháp này hiện đang được nhân rộng trên thế giới do kết quả khả quan.