Việt Nam đăng cai Hội nghị nghiên cứu lúa quốc tế lần thứ 27 

Được đăng : 03/11/2016


Điều này thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu sản xuất nông nghiệp của VN. Tại cuộc họp của CORRA diễn ra ở Ấn Độ, các đại biểu đã thảo luận ba thách thức cơ bản đối với các quốc gia trồng lúa hiện nay, gồm đảm bảo phát triển bền vững tại các vùng trồng lúa; tăng cơ hội tiếp cận thông tin cho nông dân và thu hút thanh niên quan tâm tới nghề nông.