00:00 Số lượt truy cập: 960877

Cải tiến chiều sâu tấm lưới trong khai thác thủy sản (dùng cho nghề lưới cản khơi) 

Được đăng : 20/05/2019
Cải tiến chiều sâu tấm lưới trong khai thác thủy sản (dùng cho nghề lưới cản khơi) cho thu nhập cao hơn so với cách làm truyền thống; việc tốn hao nhiên liệu cho mỗi chuyến khai thác là như nhau, nhưng sản lượng và sản phẩm thu được sau khai thác rất đa dạng và nhiều hơn, giá bán sản phẩm trên thị trường cao hơn. Không làm ảnh hưởng đến các loài thủy sản còn nhỏ và đặc biệt không làm tổn hại đến môi trường và nguồn lợi tầng đáy biển.

 

Trước đây đối với nghề lưới cản chỉ khai thác thủy sản trong khu vực ven bờ và ngắn ngày là do nguồn lợi thủy sản rất dồi dào, ít tàu cá và công suất nhỏ nên khai thác chỉ cần tấm lưới có độ dài 18m là đủ, nhưng hiện nay do nguồn lợi ven bờ đã cạn kiệt cộng với việc đóng mới tầu cá có công suất lớn ngày càng nhiều, nên việc mở rộng phạm vì  khai thác ở các vùng biển xa và dài ngày là tất yếu.

Nhược điểm: Chiều dài tấm lưới chỉ có 18m thì chỉ khai thác các loại thủy sản ở tầng mặt mà không khai thác được các loại thủy sản ở tầng giữa của vùng biển xa. Nên sản phẩm khai thác ít có giá trị kinh tế cao, dấn đến thu nhập không ổn định…

Trước đây do các nhà sản xuất ngư lưới cụ chỉ sản xuất tấm lưới có chiều sâu 18m (tương đương 180 mắc lưới) để phù hợp với ngư trường khai thác ven bờ. Do vậy hiện nay các phương tiện khai thác thủy sản khi mở rộng ngư trường khai thác ở vùng biển xa thì chiều sâu tấm lưới không còn phù hợp với tấm lưới có chiều sâu là 18m, do ở vùng biển xa có độ sâu lên đến cả 100m nước, nên việc khia thác đánh băt các loại hải sản  có giá trị koinh tế ở tầng giữa không đạt hiệu quả dẫn đến thu nhập của ngư dân còn hạn chế do nhiều yếu tố như giá cả không ổn định, giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao…. Tăng chiều Và giải pháp mới đó là sâu của tấm lưới để khai thác đánh bắt được các loài thủy sản ở tầng giữa có giá trị kinh tế cao, bằng hình thức nối thêm mắc lưới.

1. Mô tả giải pháp:

-         Thay thế vàng lưới có độ sâu 18m bằng vàng lưới có độ sâu tấm lưới từ 20m đến 22m (tức là từ 200 mắc đến 220 mắc lưới), kích thước mắc lưới là 10m.

-         Với tàu đánh bắt xa bờ hiện nay đều có công suất máy từ 400CV trở lên nên việc tăng chiều dài tấm lưới sẽ làm tăng trọng lượng vàng lưới lên, việc tăng trọng lượng phần vàng lưới lên từ 01 đến 02 tấn/vàng lưới là không ảnh hưởng nhiều đến  khả năng vận tải của tàu.

-         Tính mới của giải pháp này đó là: Độ sâu của tấm lưới được nâng lên, việc khai thác được các loại hải sản ở tầng mặt và tầng giữa của vùng biển xa đó là các loại cá như: cá thu, cá ngừ và nhiều loại khác mà không làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản ở tầng đáy.

2. Hiệu quả của giải pháp: Hiện nay xuất phát từ tình hình thực tế mà các công ty sản xuất ngư lưới cụ  cũng đã cải tiến để sản xuất các loại tấm lưới có đọ sâu phù hợp với thực tế của nghề lưới cản khơi. Nguyên vật liệu có sẵn trên thị trường và được bán tại các cửa hàng ngư lưới cụ, giá cả phù hợp với nhu cầu hiện nay,việc thao tác lắp ráp cũng dễ dàng, chỉ cần lao động có tay nghề cũng có thể tự lắp ráp được một tấm lưới hoàn chỉnh.

 Lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp.

- Lợi ích kinh tế của giải pháp này cho thu nhập cao hơn so với cách làm truyền thống; việc tốn hao nhiên liệu cho mỗi chuyến khai thác là như nhau, nhưng sản lượng và sản phẩm thu được  sau khai thác rất đa dạng và nhiều hơn, giá bán sản phẩm trên thị trường cao hơn. Không làm ảnh hưởng đến các loài thủy sản còn nhỏ và đặc biệt không làm tổn hại đến môi trường và nguồn lợi tầng đáy biển.

- Trước đây khi chưa cải tiến thì mỗi chuyến biển tàu Tôi chỉ khai thác đạt  tối đa là 10 tấn (vào mùa). Với cách làm hiện nay thì sản lượng khai thác  các loại trong một chuyến biển ở tàu Tôi bình quân đạt từ 10 -12 tấn, cho thu nhập ổn định.

3. Khả năng áp dụng: giải pháp này đã được bà con nông dân đang áp dụng  cho tàu cá có công suất lớn chuyên khai thác ở các vùng biển xa. Sản phẩm đánh bắt được rất đa dạng và có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng, nâng cao hiệu quả khai thác , đảm bảo được thu nhập ổn định cho ngư dân.

Hiện nay giải pháp này đang được đa số tàu cá hành nghề lưới cản (lưới rẽ khơi) đang áp dụng trong việc khai thác thủy sản một cách rộng rãi tại các tỉnh có nghề lưới cản phát triển trên toàn quốc./.

M. Hoàng