00:00 Số lượt truy cập: 2149985

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp trực tuyến: Liên kết phát triển sản xuất vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu 

Được đăng : 02/12/2021
Trong 02 ngày, 30/11 và 01/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp trực tuyến với chủ đề "Liên kết phát triển sản xuất vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu" và được kết nối với 5 điểm cầu tại Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên.

slĐiểm cầu Sơn La 

 

Theo báo cáo tại Diễn đàn, trong những năm gần đây diện tích cây ăn quả cả nước tăng khá nhanh cả về diện tích, sản lượng và giá trị đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng thêm thu nhập của nông dân. Hiện nay toàn vùng Tây Bắc có 15 địa phương sản xuất cây ăn quả lớn, quy mô trên 10 nghìn ha/ tỉnh, một số địa phương các tỉnh phía Bắc đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước khẳng định được thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng diện tích, sản lượng, sản xuất cây ăn quả nước ta đang đứng trước một số hạn chế nhất định.

Hiện nay Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đang có định hướng xây dựng các vùng nguyên liệu, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên để hình thành vùng nguyên liệu cần có sự liên kết giữa đơn vị quản lý, doanh nghiệp sản xuất… Thông qua diễn đàn này, các đơn vị quản lý, nhà sản xuất, doanh nghiệp sẽ được kết nối, đề ra giải pháp để xây dựng phát triển các vùng nguyên liệu từ thực tiễn. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp cơ chế chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện môi trường thông thoáng, thuận lợi để nâng cao hiệu quả kinh tế của người sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi, lựa chọn công nghệ, áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững; Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm truy xuất nguồn gốc. Ưu tiên các chương trình dự án khuyến nông xây dựng, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị khép kín…

Linh Đan