00:00 Số lượt truy cập: 2432482

Gắn công tác khoa học và công nghệ với các phong trào thi đua và công tác Hội tại Hội ND tỉnh Thừa Thiên huế 

Được đăng : 01/01/1970

 

Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu thi đua cho Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động nông dân đăng ký và thực hiện phong trào ”Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp đã lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao đời sống, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi hợp lý góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong tổng số 47.778 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đa số các hộ đã tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở nhiều mức độ khác nhau, nhờ đó đã có những thành công nhất định trong sản xuất kinh doanh.

Hội cơ sở đã chủ động khảo sát nhu cầu học nghề trong hội viên nông dân, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề cấp huyện, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Giới thiệu việc làm của Sở LĐTB&XH mở các lớp dạy nghề tại chỗ cho nông dân góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2015 đạt 60%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 36%. Sau khi học nghề nhiều nông dân đã đầu tư vốn, mở mang ngành nghề mới, củng cố các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Các cấp Hội Nông dân đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nồng cốt tuyên truyền, vận động nông dân (là chủ thể) trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng lớn. Kết quả, đến cuối năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 21,7% số xã, đạt chỉ tiêu đề ra.

 

Tiến trình