00:00 Số lượt truy cập: 2221087

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm ngành nông nghiệp 

Được đăng : 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị sơ kết ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối 2022.

 

trinh123

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị

 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 với tình hình biến động của thế giới, dịch bệnh vẫn đang hiện hữu và gia tăng, thời tiết không thuận lợi, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina ngày càng trầm trọng dẫn đến việc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp tới tăng giá nhiên liệu, vật tư nhập khẩu dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp của nước ta…; nhưng Bộ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương; sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, bà con nông dân trên cả nước, sự đồng hành của các cơ quan truyền thông đã tạo đồng thuận trong xã hội… Vì vậy, toàn ngành đạt được những kết quả cao trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 2,8%; trong đó, nông nghiệp tăng 2,31%, trong đó chăn nuôi tăng 5,7%; lâm nghiệp tăng 4,97%; thủy sản tăng 4,15%. Tốc độ tăng GDP ngành nông, lâm, thuỷ sản của 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 2,7% - 2,8%.

 Mặc dù, 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn nhưng toàn ngành đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu như: tăng trưởng GDP cao trên tất cả các lĩnh vực; bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống; giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt ở mức cao, nhất là thặng dư thương mại tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; số xã, huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới tăng, sản phẩm đạt chuẩn OCOOP tăng mạnh gần 2000 sản phẩm so với cuối năm 2021; các chương trình, đề án quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Bộ chủ trì, tham gia xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành làm cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành. Theo báo cáo, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9%. Trong đó, nhóm nông sản chính 11,37 tỷ USD, tăng 8,8%; lâm sản chính 9,1 tỷ USD, tăng 3,0; thủy sản 5,8 tỷ USD, tăng 40,8%; chăn nuôi 176 triệu USD, giảm 15,9%; đầu vào sản xuất 1,42 tỷ USD, tăng 64,8%. Đóng góp vào thành công đó, có nhiều loại sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ USD. Mục tục tiêu 6 tháng cuối năm 2022, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 toàn ngành 2,8 - 3,0%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,9 - 3,1%.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá, việc chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp không phải là câu chuyện nhất thời mà cần phải thay đổi tư duy phát triển, phải tư duy theo hướng tích hợp đa giá trị, tìm ra những giá trị mới, cần phải có sự chuyển dịch sang nền kinh tế nông nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: ngành nông nghiệp có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, cần có sự thay đổi căn bản, tuy nhiên mỗi một sự thay đổi đều khó khăn, nhưng không thay đổi còn khó khăn hơn nữa. Vì vậy, toàn ngành cần chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của ngành nông nghiệp nước ta.

                                                                                                                                                                                       Nhật Anh