00:00 Số lượt truy cập: 2304232

Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Khánh Cường cho hiệu quả kinh tế cao 

Được đăng : 30/09/2020

 

Ngày 29/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức nghiệm thu mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ tại HTX nông nghiệp Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh.


312

Các đồng chí đại biểu đánh giá kết quả thực hiện mô hình tại HTX nông nghiệp Nam Cường, xã Khánh Cường 

      Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững; trong vụ mùa năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND xã Khánh Cường triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại HTX nông nghiệp Nam Cường, xã Khánh Cường. Mô hình được thực hiện trên diện tích 10 ha với 54 hộ dân tham gia. Quy trình và kỹ thuật canh tác lúa đảm bảo theo hướng hữu cơ, được HTX nông nghiệp Nam Cường hướng dẫn và giám sát thực hiện.

      Sau 4 tháng, đến nay lúa đã trỗ bông, cao trung bình 110-115cm, lá gọn đứng màu xanh, lúa chín và cho thu hoạch. Theo đánh giá chung cho thấy, giống lúa LT2 có nhiều ưu điểm vượt trội về tính thích ứng cao và khả năng chống chịu sâu bệnh; bông lúa to, hạt sáng, năng suất ước đạt từ 60- 62 tạ/ha.

      Đây là mô hình có hiệu quả cao, đã giải quyết được hai vấn đề cơ bản về tổ chức sản xuất theo hướng tích tụ diện tích, đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp khôi phục và duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì nhiêu của đất, bảo vệ các loại thủy sinh động vật sống trong đồng ruộng. Đặc biệt việc sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với canh tác theo phương thức truyền thống.

      Qua việc triển khai mô hình, Hội Nông dân tỉnh kỳ vọng xã Khánh Cường sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích trong các vụ sản xuất tiếp theo, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững.

Lê Bích