Tổ tự quản nuôi trồng thủy sản ở Cam Bình 

Được đăng : 30/05/2018
Cam Bình (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) là một xã đảo, nhân dân sống tập trung, đời sống của nhân dân trên đảo chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng hải sản, trình độ học vấn thấp từ đó nhận thức về công tác môi trường có nhiều hạn chế. Trước tình trạng thức ăn cho tôm hùm dư thừa, rác thải ra từ việc nuôi tôm hùm lồng diễn ra ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đối với môi trường biển, ông Nguyễn Thành Vinh đã có giải pháp xử lý thức ăn thừa trong nuôi tôm hùm lồng.

Ông Vinh đã vận động thành lập 16 tổ tự quản nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường với 295 thành viên. Các tổ đã lắp đặt 4 bè trên biển để tập trung rác thải. Sau đó thuê ghe vận chuyển vào bờ và chuyển đến nơi tập kết rác để xử lý (kinh phí vận chuyển do các tổ tự đóng góp).

Ông Vinh cho biết, dù đã có rất nhiều thông tin, sách báo liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng với giải pháp này, môi trường biển ngày càng được cải thiện, đảm bảo sức khỏe của tôm và tư tưởng lao động của nông dân. Giải pháp của ông còn giúp giải quyết được 4 lao động hàng ngày, tăng thu nhập cho gia đình, tiết kiệm chi phí nhiên liệu cho hơn 100 bè không phải vận chuyển rác thải vào bờ.

Từ việc làm của ông Vinh và tổ tự quản đã giúp cho môi trường biển ngày càng trong sạch, từ đó giảm tình hình bệnh dịch ở tôm, rút ngăn thời gian thu hoạch làm kinh tế địa phương ngày càng phát triển mạnh.   

Nói về hiệu quả xã hội của tổ tự quản, một thành viên của tổ cho biết, tổ đã giải quyết rác thải giúp cho môi trường xanh sạch đẹp, không gây ô nhiễm, không làm ảnh hưởng xấu đến việc nuôi trồng thủy hải sản, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Giải quyết được vấn đề việc làm cho các lao động nhàn rỗi. Việc làm này có khả năng áp dụng rộng rãi ở những địa phương có khu vực, vịnh đầm nuôi tôm hùm lồng bà con ai cũng có thể học tập và áp dụng./.

BBT