00:00 Số lượt truy cập: 960831

TRÀ VINH: ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI 

Được đăng : 09/03/2019

 

                                                              Quốc Phương - HND Trà Vinh

Trà Vinh là
tỉnh có cộng đồng các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng chung sống. Toàn tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 103/106 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, có 783 chi Hội, 4.428 tổ Hội. Dân số hiện nay trên 1.050 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 31% dân số; tỷ lệ hộ nghèo là hội viên chiếm 39,17 % tổng hộ nghèo toàn tỉnh, hộ cận nghèo là hội viên chiếm 37,78 % tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh. Hội viên hiện có 121.674 hội viên, chiếm 87,85% so với hộ nông nghiệp, sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp.

tra-vinh-93 

 

Ông Nguyễn Hoàng Nam “Nông dân Việt Nam xuất sắc” sáng chế máy hút đa năng

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng,sự phối hợp của Nhà nước sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đưa phong trào từng bước phát triển mới về chất, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với các tố chất mới, đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hoá trong thời kỳ hội nhập; đoàn kết, chia sẽ kinh nghiệm giúp nhau cùng làm giàu; tạo được nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn.

Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy nội lực cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để thực hiện tốt phong trào. Tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được 3.169 cuộc, có 108.180 lượt người dự, qua phát động có 65.427 hộ đăng ký, trong đó đăng ký, (cấp TW 59 hộ, cấp tỉnh 2.330 hộ, cấp huyện 10.837 hộ, cấp cơ sở 52.201 hộ). Kết quả cuối năm bình xét có 32.093 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (cấp TW 40 hộ, cấp tỉnh 791 hộ, cấp huyện 3.926 hộ, cấp cơ sở 27.336 hộ). Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu có mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao và giúp đỡ các hộ nông dân nghèo. Tiêu biểu như hội viên nông dân Dương Văn Tạo, mô hình “sản xuất, kinh doanh tổng hợp”; hội viên nông dân Lâm Văn Đàng, mô hình “dịch vụ nông nghiệp, nuôi thủy sản, trồng lúa”; hội viên nông dân Nghiêm Đại Thuận, mô hình “sáng chế máy se tơ xơ dừa”, đã giúp 678 hội viên nghèo vượt khó, đã thoát nghèo, tổng số tiền hỗ trợ trên 2.652 triệu đồng, cho mượn đất sản xuất với diện tích là 2,6 ha; hỗ trợ 112 hộ hội viên về vật tư, cây con giống trị giá 80,8 triệu đồng, giúp nhau 420 ngày công lao động. Từ năm 2014-2019 có 06 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, đây là những nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu, sáng chế phương tiện sản xuất,…

Thực hiện phong trào tương trợ giúp đỡ nhau trong hội viên nông dân, các cấp Hội trực tiếp vận động Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp 554 hộ hội viên nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo, tổng số tiền hỗ trợ là trên 675 triệu đồng; cho mượn đất sản xuất với diện tích là 2,6 ha, hỗ trợ vật tư, cây con giống trị giá 64 triệu đồng, giúp nhau 420 ngày công lao độngơ; vận động các nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 hội viên nông dân nghèo, trị giá trên 120 triệu đồng. Phối hợp với doanh nghiệp cho 120 hộ hội viên nghèo mượn vốn chăn nuôi với số tiền trên 2 tỷ đồng; trao 110 suất học bổng, trị giá trên 350 triệu đồng cho con, em hội viên nông dân, vượt khó vương lên trong học tập.

Để hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội đã ký liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 922 Tổ TK&VV, cho 38.861 hộ vay, với tổng dư nợ 789,538tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội tích cực vận động, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay toàn tỉnh 26,673 tỷ đồng, đầu tư 101 dự án cho 2.081 hộ hội viên nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Phối hợp với Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh tiếp tục thực hiện Dự án biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh, thành lập được 16 tổ hợp tác và 21 nhóm cộng đồng để thực hiện các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, tổng số tiền 3,987 tỷ đồng từ Quỹ đồng tài trợ (CCA).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, cụ thể thu nhập trung bình các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ 399 triệu đồng (năm 2014), tăng lên 600 triệu đồng (năm 2019); từ những kết quả đạt được của phong trào đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.