00:00 Số lượt truy cập: 1042657

Trung ương Hội NDVN: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) 

Được đăng : 04/02/2020

 

Ngày 03/02/2020 tại Hà Nội, Trung ương Hội NDVN tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).
 
Trung ương Hội NDVN kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí Thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn; các Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội thông tin một số nội dung chính trong đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn-Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề xây dựng Đảng. 


Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

Hội nghị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời góp phần khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của toàn thể cán bộ Hội đối với Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; cổ vũ vận động cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Hội tích cực học tập, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 
Phát biểu tại Hội nghị kỷ niệm, Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định: Đảng ta là từ cội nguồn dân tộc và ăn sâu bám rễ trong lòng dân tộc, tồn tại và lớn mạnh vì lợi ích của dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, luôn vì nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Bác Hồ giải thích rất cụ thể: “Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả cán bộ từ Trung ương đến khu, tỉnh, huyện, đến xã, đến bất kỳ cấp nào, ngành nào, đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
 

“Công tác xây dựng Đảng trong 90 năm qua và trong thời gian tới yêu cầu phải luôn chăm lo xây dựng nền tảng tư tưởng, chính trị và đạo đức cách mạng. Từ yêu cầu ấy, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN đã xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020. Tôi mong các chi bộ và đảng bộ bộ phận thực hiện thật tốt để lập thành tích xuất sắc chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội NDVN” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

theo http://hoinongdan.org.vn