00:00 Số lượt truy cập: 1267793

Xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp tôm cả nước 

Được đăng : 01/09/2020
Bạc Liêu đã và đang nhân rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình nuôi tôm sinh thái như nuôi tôm quảng canh, tôm - rừng, tôm - lúa… đã tạo nên con tôm "sạch", được thị trường xuất khẩu ưa chuộng.

          Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm sản xuất tôm cả nước, vừa qua, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt đề án với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu đưa tỉnh này đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao cho 2 đối tượng tôm nước lợ chủ lực là tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

Từ đó, Bạc Liêu đặt ra trong năm 2020 có vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao từ 32 - 35 tỷ con giống và đến năm 2025 là từ 40 - 45 tỷ con giống, đảm bảo chất lượng đạt 90%, đáp ứng nhu cầu giống tôm nuôi của tỉnh và xuất sang các tỉnh lân cận. Đến năm 2025, diện tích nuôi tôm là 147.900 ha, với nhiều mô hình, như: Ứng dụng công nghệ cao, thâm canh, bán thâm canh; tôm - lúa; nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp…với sản lượng 249.000 tấn. Sản lượng tôm chế biến năm 2020 đạt hơn 98.000 tấn (tỷ trọng sản phẩm tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 20%), đến năm 2025 là 120.000 tấn (tỷ trọng đạt trên 30%). Tổng sản lượng tôm xuất khẩu đạt 73.000 tấn năm 2020 và năm 2025 đạt 90.000 tấn, chiếm trên 90% tổng sản lượng thủy sản chế biến của tỉnh. Năm 2025, phát triển năng lực chế biến, đưa tổng công suất thiết kế đạt 160.000 tấn/năm. Phấn đấu đến năm 2025, Bạc Liêu đứng ở vị trí hàng đầu về công nghệ chế biến tôm của cả nước. 

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh cần thực hiện hàng loạt giải pháp về cơ chế và chính sách, quản lý nhà nước và cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, thị trường tiêu thụ, tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu... Để ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Bạc Liêu hợp tác liên kết vùng, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực… với sự hỗ trợ của Trung ương và nguồn lực của địa phương. 

Dự kiến nguồn vốn để triển khai đề án là hơn 3.000 tỷ đồng (trong đó năm 2020 là 450 tỷ đồng, đến năm 2025 là hơn 2.550 tỷ đồng) từ ngân sách Trung ương và địa phương, đóng góp của các doanh nghiệp, các nguồn hợp pháp khác. Số kinh phí này để thực hiện ít nhất 5 chương trình và 20 đề án, dự án từ năm 2020 đến 2025 ở các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu. 

Hoàng Anh

pa-tin

Ảnh: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu