00:00 Số lượt truy cập: 1145919
Các chương trình KH&CN

Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên

Sau 2 năm triển khai chương trình phối hợp 2011-2012 giữa HND và Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên, hai bên đã tích cực thực hiện hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với điều kiện thực tế của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.


Sở KH & CN Thái Bình tích cực đưa khoa học công nghệ đến với nông dân

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của giai cấp nông dân cũng như ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt chương trình phối hợp giữa hai ngành.


Thanh Hóa: Phục tráng giống cói bông trắng

Sở KH-CN Thanh Hóa phối hợp với Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã phục tráng thành công giống cói bông trắng tại huyện Nga Sơn. Đây là đề tài khoa học được triển khai từ 2008, đến nay đã đạt kết quả khả quan.


HND Phú Thọ: 2 năm thực hiện, chương trình phối hợp với Sở KHCN

Sau 2 năm thực hiện, chương trình phối hợp giữa Sở KHCN và Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần đưa khoc học công nghệ đến gần hơn với hội viên, nông dân.


Hưng Yên: Khoa học và công nghệ tăng năng suất lao động

Tiếp tục duy trì kết quả chương trình phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2011, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết hợp đồng chuyển giao Khoa học kỹ thuật (KHKT) năm 2012 với Sở Khoa học và Công nghệ với tổng kinh phí là 250 triệu đồng để tổ chức tập huấn 23 lớp chuyển giao KHKT và tổng kết 03 mô hình với kinh phí là 100 triệu đồng. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Nông dân cơ sở tỉnh Hưng Yên” với kinh phí 150 triệu đồng. Đến nay các chương trình đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu.


Hội Nông dân tỉnh Hải Dương thực hiện chuyển giao KHKT cho hội viên

Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; Hội Nông dân tỉnh hải Dương đã chủ động xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp với các Sở, ngành trong tỉnh đạt hiệu quả.


Bắc Giang: Tích cực đưa khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân

Bằng nhiều giải pháp cụ thể như đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn hướng dẫn sản xuất, trồng trọt theo quy trình kỹ thuật mới, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thí điểm tại các địa phương, thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp… chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học & Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong 2 năm (2011-2012) đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của Bắc Giang.


Hoạt động ở địa phương, cơ sở từ khi ký kết chương trình phối hợp giữa Hội NDVN và Bộ KHCN

Từ khi được ký kết, các cấp Hội Nông dân Việt Nam ở địa phương, cơ sở đã thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Chương trình phối hợp cho cán bộ, hội viên, nông dân. 


Quảng Ninh: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn

Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ và các cấp, các ngành có liên quan đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, tổ chức tuyên truyền vận động nông dân thực hiện đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn như: vận động nông dân thực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển các ngành nghề, dịch vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nông dân ngày càng được nâng lên.


Lâm Đồng: Nghiên cứu khả năng sinh sản giữa bò nhà và bò tót

Ngày 13.1, Sở KHCN Lâm Đồng cho biết: Sau một thời gian chuẩn bị, từ năm 2013 này, 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận sẽ chính thức bắt tay vào việc nghiên cứu khả năng sinh sản giữa bò nhà và bò tót.


<< < 5 6 7 8 9 > >>