00:00 Số lượt truy cập: 964450

Làm giàu từ trồng rừng và thu mua chế biến lâm sản 

Được đăng : 08/05/2020

 

Ông tên là Hoàng Văn Giáp, 47 tuổi, dân tộc Tày. Là Bí thư Chi bộ, hội viên nông dân thôn Vằng Quân, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn. Trình độ chuyên môn Trung cấp chuyên ngành điện. Nhưng ông và gia đình lại chọn mô hình sản xuất là  trồng rừng, thu mua và chế biến lâm sản.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên, trong những năm qua Hội Nông dân xã Bình Trung đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua phong trào này nhiều hộ gia đình hội viên, nông dân đã vươn lên làm giàu, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Nhận thức được điều đó, ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia phong trào với mong muốn được học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi để nghiên cứu, áp dụng vào thực tế, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ở địa phương có diện tích rừng lớn, ông luôn trăn trở, suy nghĩ: Làm sao để các hộ dân có thể sống dựa vào rừng, làm giàu từ rừng trong khi Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển rừng. Từ đó, bản thân ông và gia đình đã không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào tổ chức sản xuất kinh doanh. Gia đình ông đã đầu tư trồng rừng, tổ chức thu mua và chế biến lâm sản, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân ở địa phương.

Từ năm 2016 - 2019, gia đình ông đã trồng được 8ha rừng, chủ yếu là trồng cây mỡ, cây keo và cây bồ đề,… Được chăm sóc đúng kỹ thuật nên rừng phát triển rất tốt.

Ngoài ra, gia đình ông còn đầu tư mua ô tô để vận chuyển gỗ sau khai thác về xưởng chế biến, sản xuất gỗ bóc và sơ chế làm đũa… Hàng năm gia đình ông thu mua, khai thác và chế biến lâm sản khoảng 1.450m3 gỗ.

Với việc sản xuất kinh doanh là chế biến các loại lâm sản từ rừng trồng và gỗ tận thu. Trong những năm qua, mặc dù do vốn đầu tư của gia đình có hạn, vì vừa phải sản xuất vừa phải đầu tư mở rộng sản xuất nhưng thu nhập từng năm của gia đình sau khi đã trừ hết các khoản chi phí còn là:

+ Năm 2016: Tổng thu nhập từ mô hình đạt 486.000.000đồng; bình quân thu nhập 8.100.000đồng /khẩu/tháng.

+ Năm 2017: Tổng thu nhập từ mô hình đạt 513.000.000 đồng; bình quân thu nhập 8.700.000 đồng /khẩu/tháng.

+ Năm 2018: Tổng thu nhập từ mô hình đạt 564.000.000 đồng; bình quân thu nhập 9.400.000 đồng /khẩu/tháng.

- Hằng năm luôn đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp Tỉnh.

Ngoài thu nhập cho gia đình, hằng năm cơ sở sản xuất của gia đình ông còn tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương, gồm cả lao động thường xuyên và lao động theo thời vụ, với mức lương từ 4,8 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng/ 01người, tùy theo từng vị trí làm việc. Hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học cho 30 lao động, giúp đỡ có hiệu quả 08 lượt hội viên khó khăn về vốn, vật tư, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, ngoài việc giúp đỡ cho con em địa phương có công ăn việc làm ổn định, bên cạnh đó gia đình ông còn nuôi cho ba người con học xong cao đẳng và đại học.

Nhờ thực hiện liên kết tốt giữa gia đình và xã hội đặc biệt là các thị trường lớn chuyên thu mua các sản phẩm lâm sản, nên sản phẩm sản xuất ra đều có thị trường tiêu thụ tốt.

Trong quá trình sản xuất, gia đình ông luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường nông thôn và hướng dẫn cho người lao động sử dụng bảo hộ lao động theo quy định, đảm bảo an toàn lao động.

Để đạt được những kết quả như trên, trong những năm qua, bản thân ông luôn gương mẫu và vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và điều lệ Hội Nông dân.

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bản thân là vừa là bí thư chi bộ, vừa là hội viên trong chi hội nông dân nên thường xuyên đề xuất với chi hội trưởng về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời luôn đề ra các giải pháp lãnh đạo chi hội hoạt động có hiệu quả.

Bản thân luôn năng động sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản  xuất, kinh doanh. Thường xuyên nắm bắt thường kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con và hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho bà con, đặc biệt là các hộ nghèo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.

Gia đình đã hiến đất mở rộng làm đường liên thôn và đóng góp nhiều ngày công, đồng thời vận động hội viên và nhân dân xây dựng được hơn 500m đường bê tông ở thôn. Với những nỗi lực phấn đấu, nhiều năm qua cuối năm gia đình ông đều được công nhận đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Qua các năm tham gia thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Với những kiến thức mà mình đã có, bản thân thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn cho nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những mô hình kinh tế tập thể, liên doanh, liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Trong mấy năm qua, đã có khoảng hơn 90 lượt hội viên nông dân được gia đình ông chia sẻ kinh nghiệm để phát triển kinh tế.

Trong những năm tiếp theo phương hướng sản xuất của gia đình là tiếp tục mở rộng trồng rừng, thu mua và chế biến lâm sản, tạo công ăn việc làm cho các hội viên, nông dân địa phương. Tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

VK