00:00 Số lượt truy cập: 1546819
Gương nông dân sáng tạo

Máy ấp trứng đa kỳ

Với sự tiến bộ của khoa học hiện nay, một số giống gia cầm cho năng xuất trứng rất cao nhưng không còn khả năng ấp trứng, để nhân giống phải qua ấp nở nhân tạo. Phong trào chăn nuôi gia cầm lấy thịt, trứng ở cơ sở, hộ gia đình hiện any rất phát triển, nguồn giống đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, việc nhân giống tăng đàn bị hạn chế nếu để con giống tự ấp nở. Trên thị trường hiện nay bên cạnh các loại trứng gà, vịt, cút sau khi ấp 2/3 thời gian (gọi là trứng lộn) vẫn được thị trường rất ưa chuộng. Vì vậy để có một thiết bị ấp nở trứng đẻ tự nhân giống và sản xuất hiệu quả là điều mong muốn của các cơ sở và hộ chăn nuôi gia đình trong điều kiện hiện nay, trăn trở qua nhiều năm ông Cao Văn Thàn


< 1 2 3 4 5 > >>