00:00 Số lượt truy cập: 1145869
Các chương trình KH&CN

Tuyên Quang: KHCN giúp nông dân tăng hiệu quả kinh tế

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, có tổng diện tích đất tự nhiên 586.732,7 ha, trong đó đất nông, lâm nghiệp chiếm 90,6%; có 6 huyện và 01 thành phố với 141 xã phường, thị trấn; dân số trên 734.900 người, trong đó trên 86% dân số sống ở nông thôn trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều, đường giao thông đi lại còn khó khăn, đặc biệt là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; hàng năm thường xuyên xảy ra lũ lụt, lũ quét cục bộ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của nông dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lạng Sơn: Tổ chức 754 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 08/CTPH-HND-SKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, năm 2013, hai ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp, triển khai chương trình.  


Bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan rang”

Thực hiện Chỉ thị 22/2012/CT-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận thống nhất để Hội Nông dân tỉnh triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 2 sản phẩm táo Ninh Thuận và tỏi Phan Rang.


Nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Thái nguyên

Ngày 18/5/2011, Hội Nông dân tỉnh đã ký Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Thái nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. Từ đó đến nay, hai ngành đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả.


Bạc Liêu: Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh

Qua một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KH & CN tỉnh, đã có nhiều chương trình, dự án đã được triển khai và ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân, giúp cho bà con nông dân tiếp cận được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào mô hình sản xuất mang lại hiệu qủa.


Lào Cai: 101 hộ đạt tiêu chí trang trại

Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực để chuyển giao tiến bộ KHKT đến với hội viên, nông dân.


Thanh Hoá: Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ đạt kết quả cao

Bám sát “Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thanh Hoá về hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015”; ngay từ đầu năm, tỉnh Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp năm 2013 và chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ đạt kết quả cao.


Sơn La: Nhiều dự án góp phần nâng cao thu nhập của nông dân

Trong năm 2013, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số đề tài, dự án xây dựng mô hình tập trung trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, góp phần tích cực trong việc tạo điều kiện để Sơn La xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.


Quảng Trị: Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KH & CN tỉnh

Nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình phối hợp, trong năm qua lãnh đạo hai ngành đã kịp thời chỉ đạo các phòng chức năng và các cấp Hội phối hợp chặt chẽ để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã được hai ngành tổ chức ký kết thực hiện từ năm 2011.


Hậu Giang: Xây dựng nhiều mô hình chuyển giao KHKT cho hội viên, nông dân

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Hội Nông dân phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào thực tiễn đời sống sản xuất nông nghiệp thông qua các đề tài, dự án và các mô hình sản xuất hiệu quả và thiết thực với người dân, từ đó nông dân đang từng bước thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015.


<< < 8 9 10 11 12 > >>