00:00 Số lượt truy cập: 1145873
Các chương trình KH&CN

Phú Thọ: Đưa nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kiến thức khoa học & công nghệ, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, các kinh nghiệm của nông dân trong hoạt động ứng dụng các tiến bộ khoa học & công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Bình Phước: Ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ giai đoạn II ( năm 2011-2015) và Thông tư liên tịch giữa hai ngành. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh và sở Khoa học & Công nghệ đã phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai nhiều hoạt động hiệu quả.


Kon Tum: Tập huấn cho KHKT cho 875 hộ nông dân

Ngày 15/3/2011, Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức ký kết Chương trình số: 20/CTr-KHCN-HND về việc phối hợp hoạt động giữa hai ngành giai đoạn 2011-2015. Chương trình được ký kết với mục tiêu nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động ứng dụng những tiến bộ KH&CN để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của KH&CN, trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.


Bắc Giang: Tích cực tuyên truyền kiến thức KHCN cho nông dân

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN, năm 2013 hai ngành đã phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Hội NDVN: Triển khai nghiên cứu 9 đề tài khoa học về các giải pháp nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong tổ chức các phong trào nông dân và hoạt động Hội

Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và khảo sát điều tra trên các lĩnh vực khác nhau, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Hải Phòng: Triển khai áp dụng 10 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

Năm 2013, Hội Nông dân phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tập trung triển khai các nội dung hoạt động KH&CN trên địa bàn 7 huyện của thành phố thông qua Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (được phê duyệt tại Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng).


“Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông” toàn quốc đã đi vào nền nếp hàng năm

Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát động và tổ chức “Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông” toàn quốc và từng bước đưa cuộc thi đi vào nền nếp hàng năm.


Những chủ trương chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vị trí của khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông

Ngay sau khi Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IV ra Nghị quyết Số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã có kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Hội NDVN: Quan tâm nhiều đến công tác khoa học và công nghệ

Ba năm qua, các cấp Hội đã quan tâm hơn đến công tác khoa học và công nghệ trong quá trình tổ chức, chỉ đạo phong trào nông dân và hoạt động của Hội. Thông qua hoạt động Câu lạc bộ, các hội viên nông dân được chia sẻ kinh nghiệm trong quá trính ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ, nâng cao được hiệu quả đầu tư. Sự phối hợp hoạt động đã thể hiện rõ nét và có hiệu quả.


Ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các mô hình khoa học công nghệ tại các tỉnh phía Nam

Thời gian qua, việc ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các mô hình khoa học công nghệ tại các tỉnh phía Nam đã được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với sự tham mưu của Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh.


<< < 9 10 11 12 13 > >>