00:00 Số lượt truy cập: 1145879
Các chương trình KH&CN

Hà Nội: Chuyển giao các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KH & CN thành phố năm 2013, hai ngành đã cụ thể hóa thành chương trình công tác năm của ngành mình, chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm chức năng của hai đơn vị phối hợp chặt chẽ, triển khai tổ chức thực hiện.


Hưng Yên: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đạt hiệu quả

Theo Hợp đồng số31/HĐ-SKHCN ngày 26/3/2013giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, năm 2013 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân huyện Kim Động và Hội Nông dân Khoái Châu xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế để tuyên truyền nhân ra diện rộng.


Hoà Bình: Khoa học công nghệ giúp nông dân có thu nhập cao

Ngày 05/5/2012 Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Từ đó đến nay, hai ngành đã phối hợp hiệu quả nhằm đưa những kiến thức KHCN đến với hội viên, nông dân.


Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh: Nỗ lực trong triển khai chương trình phối hợp

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong phối hợp, triển khai chương trình.


Phối hợp tổ chức các hoạt động đưa khoa học và công nghệ vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Là một tổ chức chính trị - xã hội mang tính đặc thù, Hội Nông dân Việt Nam còn thiếu nhiều cơ chế để trực tiếp thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu quốc gia. Vì vậy, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với nhiều Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp để tranh thủ nguồn lực tổ chức các phong trào nông dân và các hoạt động Hội.


Hải Dương: Tập huấn KHKT cho trên 15 nghìn lượt hội viên

Thực hiện công tác phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hải Dương, ngµy 27/04/2012 Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã ký chương trình phối hợp với Sở KH&CN tỉnh giai đoạn 2012-2015, căn cứ vào chương trình phối hợp hai bên đã thống nhất xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động cho từng năm. Đưa nội dung hoạt động khoa học công nghệ vào nội dung hoạt động của Hội, gắn phát triển kinh tế với xây dựng làng, xã văn hóa, gia đình văn hóa, kết hợp có công văn chỉ đạo các huyện (tp, tx) và cơ sở Hội góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Phối hợp đưa KHCN đến với nông dân

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động giữa Hội với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh và căn cứ vào chương trình phối hợp hàng năm, trên cơ sở chương trình đã đề ra cùng tổ chức thực hiện.


Yên Bái: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho nông dân

Triển khai từ năm 2011-2013 thực hiện nhiệm vụ khoa học, dự án xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn của Hội Nông dân tỉnh Yên Bái có 04 mô hình là điểm để người dân tham quan học tập, trao đổi kinh nghiện và làm theo.


Hội NDVN: Hiệu quả Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian qua, Trung ương Hội đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp và hướng dẫn tổ chức thực hiện của hai ngành.


Chương trình nông thôn miền núi đến với các địa phương vùng Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thực hiện Chương trình “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoahọc và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg, từ năm 2011 - 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Chương trình nông thôn miền núi đã hỗ trợ các địa phương vùng Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long triển khai và thực hiện 55 dự án (Trung ương quản lý 32 dự án, ủy quyền địa phương quản lý 23 dự án) với tổng kinh phí là 263.024 triệu đồng trong đó hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ là 108.985 triệu đồng. Các dự án đã triển khai được 167 mô hình.


<< < 10 11 12 13 14 > >>