00:00 Số lượt truy cập: 969600
Quy trình - kinh nghiệm

Kinh nghiệm nuôi cầy hương sinh sản

Nuôi Cầy hương là một nghề mới đem lại lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên nếu nuôi cầy hương mà không có kỹ thuật thì rất khó tăng đàn vì cầy hương không sinh sản. Kinh nghiệm nuôi cầy hương sinh sản của một số trang trại như sau:


KINH NGHIỆM THÂM CANH TỎI TÂY VỤ SỚM

Cây tỏi tây đã được nhiều ở miền bắc hiệu quả kinh tế rất cao nếu trồng được trong vụ sớm. Tỏi tây phát triển thích hợp ở nhiệt độ từ 20- 25oC; hạt tỏi tây nảy mầm cần nhiệt độ thấp (15-17oC). Nếu gặp nhiệt độ cao hạt không nảy mầm, bị thối hạt, gây khó khăn cho cây giống. Để giải quyết 2 vấn đề trên kinh nghiệm của nhà vườn ở Hải Dương đã đúc kết qua nhiều năm trồng tỏi tây như sau.


<< < 2 3 4 5 6 > >>