00:00 Số lượt truy cập: 969541
Quy trình - kinh nghiệm

Cải tiến kỹ thuật trồng hoa cúc trên đất cát

Ông Mai Thành Kiệt, thôn Bình Trung 2, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã sáng chế và đạt hiệu quả kinh tế từ trồng hoa Cúc cũng cao hơn so với các cây trồng khác: So sánh với lúa, thì hiệu quả trồng hoa cây cảnh thường có hiệu quả cao hơn từ 5 – 10 lần. Giá trị trồng hoa cây cảnh đạt 100 -120 triệu đồng/ha, chi phí khoảng 28 triệu đồng/ha. Trong khi sản xuất 2 vụ láu giá trị sản lượng đạt khoảng 25 triệu đồng/ha. Như vậy so với sản xuất 2 vụ lúa thì sản xuất hoa và cây cảnh có giá trị sản lượng tăng hơn 5 lần.


< 1 2 3 4 5 > >>