00:00 Số lượt truy cập: 2514297

Bảo Yên nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới 

Được đăng : 06/11/2023

 

ehgaesfg 

Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao đang được nhân rộng

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo, tỉnh Lào Cai đang huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thực hiện mục tiêu là huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Là huyện “cửa ngõ” phía nam của tỉnh nhưng bắt tay vào xây dưng nông thôn mới, huyện Bảo Yên vẫn là địa phương có xuất phát điểm thấp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Sau nhiều năm nỗ lực, Bảo Yên đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới: Đởi sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; diện mạo nông thôn có sự thay đổi toàn diện ...

Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 524 phê duyệt đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023 với mục tiêu huyện Bảo Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; phấn đấu 100% xã được công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 2 xã nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở đề án được phê duyệt, Đảng bộ, chính quyền huyện Bảo Yên đã tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trong triển khai, huyện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, bởi xây dựng huyện nông thôn mới của Bảo Yên chủ yếu dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông ghiệp và kinh tế nông thôn nên hiệu quả đầu tư thấp; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn và tiến trình đô thị hóa nông thôn còn chậm; việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, ở cơ sở chưa có đội ngũ phụ trách xây dựng nông thôn mới chuyên trách, trình độ, năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu...

Ngoài ra, đời sống vật chất, tinh thần của người dân một số vùng nông thôn còn thấp; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều bất cập; tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng sâu, vùng xa... cũng là rào cản lớn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề án, huyện Bảo Yên đề ra 11 giải pháp then chốt, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền; phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; huy động nguồn lực; đầu tư hạ tầng; phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới... Huyện ưu tiên, quyết liệt triển khai các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân  như giảm nghèo, xóa nhà tạm, tăng thu nhập...

Huyện cũng xây dựng lộ trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương như tập trung các nguồn lực đầu tư; chú trọng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; gắn sản xuất nông nghiệp với chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ...

Riêng đối với 2 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao (Nghĩa Đô, Lương Sơn) huyện đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; hoàn thiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch cụm dân cư, quy hoạch vùng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, đồng thời vận động người dân đẩy mạnh sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Bảo Yên có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới: Tiêu chí 3 (Thủy lợi và phòng, chống thiên tai) và tiêu chí 4 (điện).

Bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt huyện Bảo Yên cần được ưu tiên các nguồn lực đầu tư để đạt được tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nhất là các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; thu hút các daonh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp.

 

Bắc Hà