00:00 Số lượt truy cập: 2783564

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền để xây dựng nông thôn mới 

Được đăng : 19/08/2023
Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM trên sóng phát thanh

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lý Nhân được sáp nhập từ Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh huyện từ ngày 4/7/2022. Với vài trò của mình, những năm qua đơn vị luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

ly-nhan                     

Đài truyền thanh phát huy hiệu quả trong tuyên truyền xây dựng NTM

Trong quá trình xây dựng NTM theo từng giai đoạn, Đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn đài truyền thanh 21 xã, thị trấn tập trung tuyên tuyền Bộ tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định, những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo; động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở, sản xuất hàng trăm tin, bài phản ánh, tuyên truyền sinh động về chương trình xây dựng NTM, chuyển tải kịp thời đến người dân; thường xuyên phối hợp cộng tác tin truyền hình, phát thanh và tiếp sóng đều đặn chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Từ khi triển khai xây phong trào xây dựng NTM năm 2010, Trung tâm đã xây dựng một chương trình chuyên mục “ Xây dựng NTM” phát vào thứ 4 hàng tuần; phối hợp mở các lớp tập huấn công tác biên tập, viết tin, bài chuyên sâu về đề tài xây dựng NTM cho phóng viên của Trung tâm, cán bộ đài cơ sở… Trung tâm thường xuyên phát các tin, bài, gương người tốt việc tốt có tác động tích cực, trực tiếp tới ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các phong trào thi đua như: phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự...

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã phát sóng trên hệ thống truyền thanh 24 chuyên mục xây dựng NTM với hơn 100 tin, bài, phản ánh; cộng tác với Đài PT-TH Hà Nam 35 tin truyền hình, 40 tin phát thanh; đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Fanpage của Trung tâm gần 100 tin, bài về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó tập trung tuyên truyền cho 5 xã về đích NTM nâng cao năm 2022 và năm 2023. Với những xã đã về đích NTM, Trung tâm chỉ đạo Đài cơ sở thường xuyên có tin, bài tuyên truyền việc giữ vững, nâng cao và phát huy hiệu quả các tiêu chí. Với những kết quả trong công tác tuyên truyền của Đơn vị đã góp phần đưa huyện Lý Nhân và các xã về đích NTM đúng với lộ trình đề ra.          

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần quan trọng giúp mọi tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần và trách nhiệm xây dựng NTM; từ đó, giúp người dân “chung sức xây dựng NTM”, cùng hướng đến mục tiêu nâng chất các tiêu chí NTM trên địa bàn, xây dựng hoàn thành các tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường, giảm nghèo, phát triển hợp tác xã nông nghiệp… đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu… nội dung xây dựng NTM, trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan để tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao

 ly-nhan-2

NTM đã mang lại diện mạo thay đổi cho các làng quê của huyện Lý Nhân (Hà Nam)


Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lý  Nhân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sau khi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019, hằng năm, huyện Lý Nhân đều xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt với mục tiêu làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Theo đó, huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, bổ sung biển báo giao thông, hệ thống điện nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao; tăng cường các giải pháp gìn giữ vệ sinh môi trường nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn…

Năm 2022, toàn huyện thực hiện cải tạo, nâng cấp gần 30km đường giao thông nông thôn; xây dựng, nâng cấp 130 phòng học, phòng chức năng và một số công trình phụ trợ của các trường học; xây mới, nâng cấp, chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, xã; thành lập 4 HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, các xã trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; duy trì, phát triển các ngành nghề, làng nghề có thế mạnh như dệt may, xây dựng, mộc, chế biến thực phẩm…

Đến nay, diện mạo nông thôn huyện Lý Nhân đã có nhiều đổi thay tích cực: sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề có bước phát triển mạnh; văn hóa, xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống được cải thiện, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 64,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,11% (theo tiêu chuẩn mới); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,3%.

Năm 2023, huyện Lý Nhân đặt ra mục tiêu, kế hoạch có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện để được kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với xây dựng NTM nâng cao. Trong đó tập trung ưu tiên, bố trí nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn khó khăn; tập trung thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP, trồng hoa và cây xanh, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

                                                                                                          Chu Hương