00:00 Số lượt truy cập: 2514338

Sơn La – Tìm hướng đi riêng trong xây dựng Nông thôn mới 

Được đăng : 17/10/2023

pa-2222


Diện mạo Sơn La có nhiều đổi thay nhờ Chương trình xây dựng Nông thôn mới

 

Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của nước ta, nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, đường xá đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Do vậy nhiều bản, làng ở vùng cao Sơn La gặp không ít khó khăn trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Vượt qua những rào cản, thách thức, Sơn La đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại các bản, làng vùng cao.

Sau 12 năm triển khai Chương trình, tỉnh Sơn La đã có tới 59/188 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao, thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư xây dựng, bức tranh cảnh quan nông thôn thay đổi, khang trang, sạch, đẹp. 97% số xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Sản xuất nông, lâm nghiệp giữ mức tăng trưởng ổn định, tạo được các vùng sản xuất hàng hóa; năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên.

Về bản Văn Minh, xã Mường Bú, huyện Mường La, ai cũng nhận thấy rõ những thay đổi của bản NTM kiểu mẫu này. Đường trục chính dẫn vào bản được trải nhựa; cổng bản, nhà văn hóa được xây mới, tu sửa khang trang. Đến nay, bản đã hoàn thành 16/16 tiêu chí bản NTM và các chỉ tiêu bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn. Bản Văn Minh có 131 hộ, với 481 nhân khẩu. Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng bản NTM kiểu mẫu, chi bộ bản đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền đến toàn thể nhân dân cùng bàn, thống nhất và thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Việc nào khó thì cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu làm trước; tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi công việc. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tu sửa, nâng cấp các công trình văn hóa... Điều đáng ghi nhận trong xây dựng bản nông thôn kiểm mẫu là bản Văn Minh không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm. Chi bộ bản 5 năm liền đạt "trong sạch, vững mạnh", các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Huyện Phù Yên cũng đặt ra mục tiêu xây dựng bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy cán đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Cả bản hiện có 170 hộ với 672 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống nhân dân trong bản chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả và kinh doanh, buôn bán dịch vụ, vận tải... Trong quá trình xây dựng NTM, những người là bí thư, trưởng bản, cán bộ đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Qua đó, người dân Chiềng Thượng hiểu được lợi ích của xây dựng NTM, trách nhiệm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì vậy mục tiêu Chiềng Thượng cán đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023 đã cơ bản hoàn thành.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đầu tư các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm bền vững. Khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo lập môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”. Xây dựng nông thôn mới thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng dịch vụ xã hội cơ bản với thành thị.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã dưới 15 tiêu chí. 41 bản đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 17 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (thuộc các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới).

Linh Đan