00:00 Số lượt truy cập: 2600526

Tác dụng của biện pháp rút nước phơi ruộng cho cây lúa 

Được đăng : 15/06/2023

 lua-rut-nuoc

Ảnh minh họa      

Nước có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Nước tham gia vào sự phong hóa các loại đá và khoáng ở giai đoạn đầu tiên của qúa trình hình thành đất. Các tầng đất trong phẫu diện được tạo gia ngoài kết quả của các qua trình hóa học, lý học, sinh hóa học, quá trình vận chuyển vật chất do nước cũng giữ một vai trò nhất định. Nước còn là nhân tố điều hòa không khí trong đất. Các tính chất cơ lý đất như tính liên kết, độ chặt, tính dính, tính dẻo, tính trương và co..đều do nước chi phối. Nước cũng liên quan đến sự hình thành chất mới sinh như kết von, đá ong, vệt muối...Sự di chuyển của nuớc có thể gây ảnh hưởng xấu đến độ phì nhiêu đất. Vì nó làm các cất dinh dưỡng bị rửa chôi, phá vỡ kết cấu và gây xói mòn ở vùng đất dốc. Nhờ nước hòa tan các chất dinh dưỡng cây trồng và các vi sinh vật khác mới hút được.

Tác dụng của biện pháp rút nước phơi ruộng: Hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu, từ đó sẽ tăng được hiệu quả phân bón và quần thể ruộng lúa được thông thoáng làm tăng khả nang quang hợp; Bộ rễ ăn sâu và ra nhiều rễ mới nổi trắng trên bề mặt ruộng từ đó làm tăng khả năng chống đổ và hút dinh dưỡng của cây lúa. Rút nước làm bộ lá đứng và cứng  có tác dụng tăng khả năng quang hợp. Môi trường ruộng lúa khô và ẩm xen kẽ nên hạn chế được sâu bệnh hại.

Vì vậy Biện pháp rút nước phơi ruộng là biện pháp rất có ý nghĩa để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi để lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt. Nhưng không phải chân ruộng nào ta cũng áp dụng được biên pháp đó, mà chỉ có thể áp dụng được ở những chân đất chủ động tưới tiêu. Để áp dụng biện pháp đó cần lưu ý một số biện pháp chính như: Thực hiện tốt trên những chân đất chủ động tưới tiêu. Trước khi cấy làm rãnh thoát nước xung quanh ruộng, và rãnh chia băng cách nhau 4 - 5m. Rãnh rộng 25 - 30 cm, sâu 15 - 20 cm. Khi theo dõi lúa đã đẻ nhánh đạt 300 - 350 dảnh/m2 thì rút hết nước và phơi ruộng đến khi lúa bắt đầu phân hoá đòng (thời kỳ mà bà con nông dân quen gọi là đòng cứt dán) thì tháo nước trở lại. Thời gian phơi ruộng khoảng từ 12 - 18 ngày (tuỳ theo vụ).

Mai Loan