00:00 Số lượt truy cập: 2783687

Vai trò của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Được đăng : 20/08/2023
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

quang-ninh

Nông dân Quảng Ninh tham gia vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan sạch đẹp.

Đến nay, cơ bản 98/98 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM 100% so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; 54/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 55,1%); 26/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn NTM (đạt 100%); 2 huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đạt 7/8 nội dung theo Bộ tiêu chí quốc gia cấp tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

 Sự thành công trong chương trình nông thôn mới của tỉnh có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân Quảng Ninh, thể hiện ở các nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2008 đến nay các cấp Hội đã tổ chức 10.440 buổi tuyên truyền cho 600.955 lượt cán bộ, hội viên nông dân thông qua sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức 47 lớp tập huấn cho 2.444 cán bộ, hội viên nông dân các chuyên đề gắn với nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Duy trì Trang Nông dân trên Báo Quảng Ninh, chuyên đề “Nông dân Quảng Ninh hội nhập” trên QTV1 định kỳ hàng tháng; phát hành Báo Nông thôn ngày nay, Ấn phẩm Trang trại Việt, bản tin công tác Hội đến 100% cơ sở và chi Hội; phát trên 45.000 tập tài liệu tại các buổi tuyên truyền có các nội dung liên quan các Quy định, cơ chế chính sách đối với nông dân.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, hội viên, nông dân đã hiến hơn 450.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ trên 50.000 m tường rào; đóng góp hơn 65,3 tỷ đồng, hơn 364.000 ngày công lao động (để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng), sửa chữa và xây mới 1.461 km đường giao thông, 179,3 km kênh mương, sửa chữa 253 cầucống, xây dựng hơn 200 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu sản xuất; 215 hầm Biogas, xây dựng các mô hình xử lý rác thải; mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; xây dựng 638 chi Hội thực hiện tiêu chí “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”...

Thứ ba, các cấp Hội tăng cường hướng dẫn, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào vững chắc, thực sự là điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội, là nhân tố điển hình góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Trình, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái nuôi tôm thẻ chân trắng; Hộ ông ông Lê Xuân Liêm, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều sản xuất kinh doanh tổng hợp; ông Đỗ Tuyển Chung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên với mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi và cây ăn quả; Ông Nguyễn Văn Long, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long với mô hình nuôi trồng thủy sản; ông Đỗ Văn Phụng, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái...

Thứ tư, nâng cao năng lực của nông dân thông qua đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hội phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 10 năm qua đạt tổng số 970 lớp, 31.040 người học nghề, giới thiệu việc làm cho 22.348 lao động sau đào tạo. Đến nay hình thức "nông dân dạy nông dân", những hộ SXKDG đi trước đã thành công trực tiếp hướng dẫn người đi sau về kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn, KHKT để cùng liên kết SXKD đã trở thành công việc thường xuyên, rất hiệu quả do Hội Nông dân triển khai.

Các cấp Hội đã phối hợp cung cấp 7.288 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho 2.379 lượt hộ hội viên; cung ứng 560 tấn thức ăn chăn nuôi, 1.300 tấn giống, 12 tấn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; xây dựng 18 mô hình, cung ứng chế phẩm sinh học tiên tiến phục vụ sản xuất; hỗ trợ 30 máy nông nghiệp các loại; tổ chức các hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành với các chủ trang trại, gia trại tiêu biểu, đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ nông dân tham gia sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho nông dân giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại 58 hội chợ trong và ngoài tỉnh; có 20 sản phẩm của hội viên nông dân trong tỉnh được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.

Đến nay toàn tỉnh có 236 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt sao, trong đó có 06 sản phẩm do Hội Nông dân làm chủ sở hữu; 52 sản phẩm trực tiếp các cấp Hội tham gia hỗ trợ, giúp hội viên xây dựng và thường xuyên giới thiệu, tiêu thụ tại các hội chợ và trung tâm OCOP.

qn2 

Miến dong Bình Liêu đã được chọn là một trong 12 sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Quảng Ninh, được nhiều người ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, sợi miến dai, ngoạt đặc trưng.

 

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân. Cùng với đó, Hội tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Liên Việt với tổng dư nợ tính đến nay là gần 800 tỷ đồng, với 312 tổ và 6.458 thành viên; với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ là 1.074,9tỷ đồng cho 22.683hộ vay, thông qua 698 tổ vay vốn.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nông dân. Hội tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới" cùng với các phong trào xây dựng "Làng văn hóa", "Gia đình văn hóa". Phát động và bình xét hộ đăng ký gia đình văn hóa, hàng năm có trên 80 nghìn hộ gia đình nông dân đạt hộ gia đình văn hóa.

 

Vân Anh