00:00 Số lượt truy cập: 1050514

Phát động Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII năm 2016 - 2017 

Được đăng : 03/11/2016

Ngày 16/11/2015, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VI (năm 2015). Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tuyên bố phát động Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII (năm 2016 - 2017).


Toàn văn Tuyên bố phát động như sau:

Hà Nội, ngày 16 tháng 11  năm 2015

 

TUYÊN BỐ PHÁT ĐỘNG

Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VII  (2016 - 2017)

 

Kính thưa:      - Quý vị đại biểu

                        - Thưa các đồng chí và toàn thể hội viên, nông dân

 

          Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động lần thứ nhất từ năm 2004. Qua sáu lần tổ chức Cuộc thi trên phạm vi toàn quốc đã cho thấy, sức sáng tạo của nông dân Việt Nam là rất phong phú và đa dạng. Những sáng tạo nảy sinh trong thực tiễn được người nông dân thiết kế thành các quy trình sản xuất, các công cụ, thiết bị hữu dụng và trở thành hàng hóa trên thị trường góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân.

          Từ những thành công của 6 lần tổ chức Cuộc thi đến nay đã trở thành phong trào sáng tạo của nông dân trong cả nước, tạo môi trường cho nông dân tiếp cận với khoa học và công nghệ, cùng cả nước tham gia hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ, Ngành tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VII (2016-2017) nhằm chào mừng 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017).

          Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin tuyên bố phát động Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII (2016 - 2017).

          Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi nông dân cả nước tích cực tham gia Cuộc thi. Hội viên Hội Nông dân Việt Nam cần đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

          Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương, các tổ chức khoa học... quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ cho Cuộc thi, tạo điều kiện cho nông dân cả nước được đem sức sáng tạo của mình làm ra nhiều giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

          Xin chân thành cảm ơn!