00:00 Số lượt truy cập: 2519965

Kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi với Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 

Được đăng : 01/06/2020

 Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN  ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.  Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò, lợi ích của khoa học và công nghệ, vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị hàng hóa nông – lâm – thủy sản.


bonongnghiepnoigivedexuattrongtoinhatolysontoi1512008547width800height445300x167
Đặc sản tỏi Lý Sơn

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành Hội tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vị trí, vai trò, lợi ích của khoa học và công nghệ; vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia, hưởng ứng cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Bằng nhiều hình thức lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất. Hội Nông dân tỉnh đã đăng tải gần 200 tin, bài, hình ảnh trên trang Web và Bản tin Nông dân Quảng Ngãi về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. các tin, bài viết luôn chú trọng đến các thành tựu về khoa học công nghệ được ứng dụng vào sản xuất đạt kết quả cao, như: đưa tin tuyên truyền về hiệu quả của các mô hình nuôi heo theo kỹ thuật công nghệ cao, mô hình nuôi bò lai sinh sản, mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Vietgap, mô hình nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, mô hình trồng rau hữu cơ, rau thủy canh,… Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí như: Báo Quảng Ngãi, Báo Nông thôn Ngày nay, Bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ, Bản tin Khoa học với Nhà nông, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh để đưa tin tuyên truyền về kết quả hoạt động Hội và các phong trào nông dân, đồng thời tuyên truyền hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.

Để giúp nông dân tiếp cận với thông tin khoa học và công nghệ, trong  5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức mở nhiều lớp tập huấn. Tổ chức 10 lớp tập huấn công nghệ thông tin cho hơn 300 hội viên nông dân ở các huyện, thành phố nhằm trang bị kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân. Qua đó, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân cách thức sử dụng máy vi tính, khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phục vụ cho sản xuất và đời sống thông qua mạng Internet; giới thiệu mua bán nông sản, kết nối thị trường trong và ngoài nước. Triển khai 08 lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp sạch cho 800 hội viên nông dân ở các huyện Bình Sơn,Mộ Đức, TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Sơ Tịnh và 10 lớp vệ sinh an toàn lao động cho 1.000 cán bộ, hội viên nông dân; huấn luyện cho 500 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện, thành phố. Phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 3.000 hội viên nông dân về kỹ thuật thâm canh lúa, rau màu, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; hướng dẫn và ươm và trồng thử các loại cây trồng mới như đu đủ thái, sa chi, cà chua bạch tuột,… và cung cấp khoảng 60.000 cây giống măng tây xanh cho hội viên nông dân trong tỉnh. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến Nông huyện xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới cho nông dân. Đồng thời hướng dẫn nông dân thành lập mới các CLB Nông dân SXKD giỏi, nâng tổng số CLB SXKD giỏi trong toàn tỉnh đến nay là 58 CLB.

 Để đưa Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp đi vào cuộc sống. Trung ương Hội Nông dân  đã đầu tư kinh phí xây dựng mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tại xã Trà Tân huyện Trà Bồng 20 con bò cái giống cho 20 hộ nông dân với tổng kinh phí là 700 triệu đồng (trong đó hộ nông dân đối ứng 200 triệu). Mô hình thu gom xử lý rác thải 100 triệu đồng. Hỗ trợ cũng cố phát triển HTX gắn với xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tại xã Trà Phú huyện Trà Bồng mô hình nuôi heo lai F1 làm nền cho 10 hộ với tổng kinh phí 450 triệu (trong đó hộ nông dân đối ứng 250 triệu). Xây dựng mô hình “Xử lý phế phẩm nông nghiệp cho thức ăn gia súc” thuộc chương trình khuyến nông năm 2019, cung cấp 10 máy thái cỏ cho 10 hộ hội viên nông dân tại xã Trà Phú (Trà Bồng) và xã Bình Hải (Bình Sơn). Triển khai chương trình mua máy nông nghiệp cho nông dân ở một số xã thuộc huyện Ba Tơ, Mộ Đức, kết quả đã có 19 hộ mua máy, với tổng giá trị là 286 triệu đồng. Phối hợp với Công ty sữa Vinasoy Quảng Ngãi thực hiện ký kết Chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển vùng chuyên canh cây đậu nành ở một số xã đồng bằng ven sông tỉnh Quảng Ngãi nhằm phát triển vùng nguyên liệu sản xuất sữa đậu nành và đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.

Đến nay việc Xây dựng và  triển khai các Dự án khoa học công nghệ tại đại phương đã được triển khai đồng bộ; hệ thống Eoffice đã triển khai từ tỉnh đến huyện, thị xã và thành phố, hệ thống văn bản của Hội Nông dân tỉnh đã liên thông và gửi bằng văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai cuộc thi Nhà nông sáng tạo, trong năm 2018 Ngô Hữu Chánh Thôn Tình Phú Nam - xã Hành Minh – huyện Nghĩa Hành – Tỉnh Quảng Ngãi;  đạt thành tích nông dân tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp với Mô hình VAC kết hợp; năm 2019 Ông  Nguyễn Văn Lộc Thôn Thạch Thang xã Đức Phong huyện Mộ Đức đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 trong lĩnh vực Chăn nuôi và thủy sản. Năm 2020 Hội Nông dân tỉnh đề cử 03 đại biểu tham Dự cuộc thi Nhà nông sang tạo ( 01: Trang Trại Nôi heo sạch Ông Trần Trọng Vũ Thôn Trường Giang xã Trà Tân huyện Trà Bồng, 02: Trang trại rau thủy canh Đặng Minh Triều thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà; 03 Trang trại rau hữu cơ của ông  Nguyễn Tấn Phụng thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Để giúp cho UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐTTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng chính phủ; ngày 25/02/2020 Sở khoa học và công nghệ đã có công văn số 189/SKHC-CCTĐC và Dự thảo Kế hoạch  triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐTTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc gửi các sở ban ngành và các cơ quan liên quan xin y kiến đóng góp, với mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 100% các sản phẩm đặc thù của địa phương thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng, dựa trên tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.