00:00 Số lượt truy cập: 2594584

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI NÔNG DÂN THÁI NGUYÊN VỚI SƠ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Được đăng : 01/09/2020

tai-xuong-21 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTr/HNDVN-BKHCN ngày 30/9/2015 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ giai đoạn 2015 – 2020. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành liên quan tuyên tuyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất phân bón cung ứng vật tư, xây dựng các mô hình trình diễn về kỹ thuật giúp hội viên nông dân nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Duy trì hoạt động Webside của Hội Nông dân Thái Nguyên, thường xuyên cập nhật thông tin và tuyên truyền trên Website các hoạt động về khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, các mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đến nay đã cập nhật được trên 648 tin, bài các loại với trên 127.000 lượt truy cập.

Tổ chức biên tập, xuất bản 54.000 cuốn Bản tin nông dân Thái Nguyên làm tài liệu tuyên truyền nội bộ trong các cấp Hội trong đó có chuyên mục “chuyển giao khoa học kỹ thuật” được cấp phát miễn phí tới lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành, thị, 100% cơ sở Hội và Chi hội.

Bằng nhiều phương pháp lồng ghép, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, các điểm trình diễn kỹ thuật để phổ biến, cung cấp các thông tin, kiến thức về khoa học công nghệ cho hội viên nông dân. Cụ thể:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức được 06 lớp về Luật sở hữu trí tuệ cho 400 lượt hội viên nông dân, tại 4 đơn vị Thành phố Sông Công, Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương.

 Trong khuôn khổ chương trình phối hợp, Hội Nông dân tham gia ý kiến, vào bản thảo "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện” do sở KHCN soạn thảo; Hội Nông dân tỉnh cùng sở Khoa học và Công nghệ phối hợp lựa chọn, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh theo chương trình bình chọn của Trung ương Hội.

Xác định ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất tăng thu nhập cho nông dân, trong thời gian qua Hội Nông dân tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện có hiệu quả, đổi mới, cải tiến nội dung phương pháp hoạt động, chuyển mạnh từ tuyên truyền vận động sang hoạt động tư vấn và hõ trợ nông dân về vốn, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   

                                                                                   Trung Hiếu