00:00 Số lượt truy cập: 2783675

Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 

Được đăng : 29/08/2023

img01301111

 Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành giai đoạn 2021- 2025.

Đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ KH&CN. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của hai cơ quan; đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và đại diện lãnh đạo Hội ND các tỉnh thành thuộc Bắc Trung bộ và Bắc bộ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm cho biết: Lĩnh vực KH&CN luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đề cao; vai trò của KH&CN luôn được cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, trong chỉ đạo, định hướng của người đứng đầu đất nước. KH&CN luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn “CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế”.

Cũng theo đồng chí Bùi Thị Thơm, Chương trình phối hợp hoạt động số 07-CTrPH/HNDVN - BKH&CN, giai đoạn 2021 - 2025 là một minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả của 2 ngành. Chương trình được ký vào ngày 31/5/2021, trong thời điểm dịch Covid -19 đang diễn ra rất phức tạp, việc đi lại, hội họp cách ly; chương trình được ký chuyền tay không tổ chức hội nghị. Có thể nói, Chương trình phối hợp số 07 giữa hai ngành được ký kết và triển khai thực hiện ở thời điểm năm 2021 đã thể hiện rõ sự phối hợp chặt chẽ, ý chí quyết tâm cao, kịp thời không gián đoạn CTPH của lãnh đạo hai ngành cũng như của hai cơ quan với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về KH&CN, là cơ quan tuyên truyền giáo dục, vận động, tập hợp nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 ngành giai đoạn 2021-2025 nêu bật những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai. Hàng năm, hai cơ quan cấp Trung ương luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất ngay từ khâu xây dựng nội dung, kinh phí các hoạt động của kế hoạch năm, báo cáo kịp thời kết quả hàng năm. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hai ngành dọc cấp địa phương triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp; kịp thời hỗ trợ, tổ chức triển khai các hoạt động của chương trình tới cơ sở đảm bảo tiến độ, đạt kết quả cao. Các hoạt động của chương trình phối hợp được Trung ương Hội đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

 Ở cấp địa phương, các cấp Hội và Sở KH&CN đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN; tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống cho hội viên, nông dân. Hàng năm đều tổ chức đánh giá hoạt động KH&CN lồng ghép hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng và cuối năm để rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm sau; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ; qua đó góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp tại địa phương

Tại Hội thảo, đại diện các Sở KH&CN và HND các tỉnh, thành  thông qua bài phát biểu tham luận chia sẻ những thành tựu đạt được từ chương trình phối hợp giữa hai ngành cũng như những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục thời gian tới để chương trình phối hợp thực sự đạt hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, Hội ND 63 tỉnh, thành phố đã ký chương trình phối hợp với các Sở KH&CN có nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

“Thông qua chương trình phối hợp đã giúp nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, tầm quan trọng của KH&CN. Hiện nay, người nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang tích cực ứng dụng KHKT, đầu tư công nghệ vào sản xuất, chế biến hiện đại mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công các cuộc thi về sáng kiến KHKT nhà nông, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia”- Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, hai ngành tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ KH&CN để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, tầm quan trọng của KH&CN; đẩy mạnh việc xây dựng, ứng dụng, nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái… Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015).

 

Ánh Dương