00:00 Số lượt truy cập: 2709609

Hội nghị đánh giá kết qủa thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 

Được đăng : 15/12/2019

hoi-nghi-ninh-binh1

Quang cảnh Hội nghị


Ngày 12/12/2019, tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ(KH&CN), tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp họat động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ KH&CN năm 2019.pho-chu-tich-tt-ban-chap-hanh-tu-hoi-ndvn-luong-quoc-doan-phat-bieu-tai-hoi-nghi

Phó chủ tịch TT Ban chấp hành TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn Phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn TW Hội vàông Trần Đình Hậu–Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật,Bộ KH&CN. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Ban, đơn vị thuộc TƯ Hội; Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 31tỉnh, thành phía Bắc.Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại, những nguyên nhân. Từ đó rút ra những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết giai đoạn 3 (2016-2020).

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình phối hợp trong năm qua; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những kết quả đã đạt được trong chương trình phối hợp giữa 2 ngành ở địa  phương. Ở nhiều địa phương, chương trình phối hợp giữa Hội nông dân với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh thường xuyên liên tục, đã đi vào nề nếp như Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hòa Bình... Việc đồng hành chia sẻ về nguồn lực, nhân lực, giống cây, con, cũng như quy trình kỹ thuật khoa học thông qua các đề tài, các mô hình của các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh với Hội Nông dân ở một số tỉnh tạo động lực mạnh mẽ cho việc tuyên truyền, phổ biến bà con nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc giúp đỡ cho nông dân hăng say sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo khoa học ứng dụng nông nghiệp; hướng dẫn nông dân quy trình đăng ký bản quyền, thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng được 2 ngành ở địa phương chú trọng.

Ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật,Bộ KH&CNđánh giá cao những kết quả đã đạt được trong chương trình phối hợp giữa 2 ngành trong năm 2019. Chương trình phối hợp đã được thực hiện tốt ở 63 tỉnh thành, công tác tuyên truyền đáp ứng được cả chiều rộng và chiều sâu. Hầu hết các đơn vị đều có bản tin, website phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền; Trung ương và nhiều địa phương tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo nhà nông; Xây dựng được nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Sự phối hợp giữ 2 ngành trong suốt nhiều năm qua đã phần nào làm thay đổi tập quán canh tác truyền thống của bà con ở nhiều nơi, đạt hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, ông Hậu nhấn mạnh những khó khăn vẫn còn tồn tại: Công tác tuyên truyền, phối hợp nhiều nơi vẫn còn hình thức dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chưa đi vào thực tiễn; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa được thường xuyên; các mô hình ứng dụng chưa nhiều do kinh phí còn hạn chế; thông tin kết quả chương trình phối hợp chưa được quảng bá sâu rộng. Trong những năm tới, để Chương trình phối hợp tiếp tục dạt hiệu quả tốt hơn, đồng chí đề nghị 2 bên cần tăng cường phát huy những mặt mạnh đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn để hạn chế những yếu kém, khó khăn còn đang tồn tại trên cơ sở bám sát nội dung đã ký kết.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh “Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Nông nghiệp đã trở thành “trụ đỡ”quan trọng cho nền kinh tế, bảo đảm cho sự ổn định của đất nước trong điều kiện khó khăn do khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong những thành tựu ấy, khoa học và công nghệ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Đảng và Nhà nước đã khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là “quốc sách hàng đầu” và là nền tảng, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của chương trình phối hợp giữa 2 ngành trong năm 2019 nói riêng và suốt quá trình phối hợp từ 2005 đến nay. Đồng chí cũng khẳng định vẫn còn nhiều chỗ, nhiều nơi còn chưa tốt kể cả ở Trung ương lẫn địa phương. Đồng chí đề nghị các đơn vị đầu mốicần tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị để báo cáo lãnh đạo 2 ngành.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực TW hội cho rằng: Để chương trình phối hợp giữa 2 ngành đạt hiệu quả tốt hơn, cần tập trung vào 5 vấn đề: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, (đây là thế mạnh của TƯ Hội ND Việt Nam), gắn với việc cụ thể hóa vai trò của Bộ KH&CN, các sở KH&CN địa phương; Bộ, các sở KH&CN hỗ trợ công tác tuyên truyền, tăng cao nguồn lực cho nông dân trên cơ sở xây dựng các mô hình; Tăng cường mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tập huấn cho cán bộ hội nông dân cơ sở; Phối hợp xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa cho nông dân; Hỗ trợ xây dựng quy trình  đăng ký bảo hộ giúp cho nông dân sáng tạo có sáng chế, cải tiến thuật.

                                                                   Anh Tuấn- Ban Tuyên huấn TW Hội