Kỹ thuật trồng hoa Lily (Lilium sp.) 

Được đăng : 03/02/2020
1. Đặc điểm cây hoa lily Hoa Lily là cây thân thảo lâu năm, phần dưới mặt đất gồm thân vảy, rễ, phần trên mặt đất gồm lá, thân, hoa, quả. - Rễ: hoa lily gồm hai loại là rễ củ và rễ thân. Rễ củ hình thành từ thân vảy, rễ củ xuất hiện trước và tồn tại cùng với củ giống từ vụ trước sang vụ trồng sau. Còn rễ thân, đây là loại rễ xuất hiện sau, sau khi mầm mọc ra trên những đốt thân đầu tiên hình thành rễ mới đây chính là rễ thân, rễ này là bộ phận chính giúp cho cây lấy nước, dinh dưỡng nuôi cây, rễ này bị chết khi thân cây chết.

Kỹ thuật trồng hoaLily

(Lilium sp.)